Skabelse af autonome områder i Vesten
skrevet af Islamisk Center,Hamborg
Denne artikel har tidl. vret bragt i Islamisk blad "Morgendæmringen" 1995, nr.11/12

”MORGENDÆMRINGEN” (islamisk blad)
nr. 11/ 12, 1995
”Skabelse af autonome områder”
Målet er først og fremmest at skabe områder i lovgivningen, hvor islam kan indrette sig muligst autonomt og uafhængig af staten og det omgivende samfund. Det udtrykkes i bladet "Morgendämmerung", som udgives af "Islamisches Zentrum, Hamburg":
"Islam lader sig ikke reducere til en privat religiøsitet, men befaler den troende en politisk og samfundsmæssig opgave... Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimerne, hvor meget af deres tro (lov) må tolereres i Vesten.... Perspektivet for muslimerne i Vesten må være, at tilkæmpe sig en


en plads i samfundet, og det vil sige en plads, som kan accepteres af muslimerne og ikke et hjørne, som det vestlige samfund "storslået" vil tildele os. Det vil i sidste ende kun være muligt, når det vestlige samfund opgiver sin assimilationspolitik og accepterer den islamiske realitet, dvs. sådan, som muslimerne vil danne sine omgivelser... Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig muligt mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt..."
( s.19 ff.).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk