Korset som foragtet symbol
skrevet af Rolf Slot-Henriksen

Hvad fortæller en spytklat?
En spytklat udtrykker meget, ja langt mere end de mest nedværdigende udtryk. Enhver ved, hvad en spytklat betyder, når den affyres og målrettes mod et menneske, uanset om klatten rettes direkte mod det menneskes ansigt eller tøj, eller foran dennes fødder. Meningen er den samme. Det menneske, som bespyttes, skal nedværdiges, foragtes og betragtes som noget lavt på linie med kropssekreter.
A t spytte ad et menneske er så usædvanligt for dansk kultur, at vi sjældent møder det. Det er næsten som en stille overenskomst, der siger, at man ikke vil gå så langt i nedværdigelsen af andre. Ikke desto mindre er det blevet noget, som vi i dag møder i stadig stigende omfang.

Spyt på kirken!
En lærer på Søndermarksskolen i Vejle fortalte mig en særpræget oplevelse. Læreren så nogle af eleverne fra de mindste klasser stå ved indgangen til Søndermarkskirken og kirkegården stå og spytte i retning ad kirke og kirkegård. Da hendes nysgerrighed var vagt, spurgte hun de små drenge, hvad de lavede og hvorfor de gjorde det, og fik svaret, at de da spyttede ad kirken og kirkegården. Da hun spurgte dem hvorfor de gjorde det, fik hun det overraskende svar, at det havde deres far sagt at de skulle, når de kom forbi kirken. Vejen til Søndermarksskolen går lige forbi kirke og kirkegård. Det forbløffende var, at det ikke var børnenes ide, men et krav fra hjemmet, ja et led i opdragelsen. Handlingen kunne kun betyde ét : at vise foragt og at indprente foragt overfor det, som andre anser som det mest hellige, kirken og stedet, hvor deres kære ligger begravet.

At spytte på mennesker
Spytklatten er også blevet til et middel til at nedværdige et andet menneske i flere henseender. Ført kommer en gruppe unge muslimer og indleder med at spærre fortovet for en kvinde eller nogle skolelever, så de må gå ud i rendestenen, eller det indledes med et spyt på tøjet eller på jorden foran kvinden. Den racistiske ytring består nu i, at nedværdige modparten muligt meget og vise hvem som har autoriteten og æren. At ydmyge den anden, kan nu bestå i yderligere at give modparten et skub og forklare, at hver gang de møder de unge muslimer, skal de vise respekt ved gå ud i rendestenen. Efter at have gået bag en gruppe muslimer i tivoli hvor de indbyrdes diskuterede hvordan de skulle ydmyge henholdsvis nogle danske drenge og senere en lyshåret pige, havde jeg den tvivlsomme fornøjelse at blive sat ind i tankegangen, som gik ud på at vise dem at "de er undermennesker, der ikke tør forsvare og er så bange at de skider i bukserne". Samtalen var så kvalmende at jeg kontaktede en politipatrulje. Spytklatten er her ofte den indledende faktor for at demonstrere sin overlegenhed.

Korset
Korset er særdeles foragtelig. Ifølge muslimsk tradition skal Jesus komme igen som muslim og føre de muslimske tropper og ihjelslå alle svin og brække alle kors. Jeg har indenfor et halv år talt med to kvinder i Århus og Kbh., som har opvet at blive spyttet efter da de bar et kors. men også politi og brandvæsen oplever spyt. En kvinde fra Århus oplevede hvordan en muslim først forsøgte at rive korset af hende. Da det ikke lykkedes, pegede han på korset og sagde "haram" (forbudt). En anden fik en målrettet spytklat for fødderne. Især større trækors som smukke betyder ofte især i de gettolignende områder som Nørrebro og Vollsmose at grupper af mænd spytter efter kristne med meget synlige kors.

Det kulturbetingede spytteri
Spytklatter kan tolkes forskelligt. Ikke alle spytklatter har samme mening. Særlig i muslimske lande hvor der tykkes narkotiske planter for eks,. "Kat" som er almindeligt i Yemen og Somalia, spyttes der ofte på gulvet, både på sygehuse og offentlige kontorer. Dette spytteri er sjældent ment nedsættende eller racistisk, men svarer som oftest til det spytteri, man kendte herhjemme, når der blev tygget skrå. Da klarede man sig med spytbakker.

Lovgivning
Spyt indgår ikke i nogen lovgivning. men skal skrive sig bag øret at en spytklat kan udtrykke noget med større kraft end selv de mest nedværdigende ord.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk