Muftien fra Islamisk Kulturcenter:Danske kvinder selv skyld i voldtægt.

"Danske kvinder er selv skyld i at de bliver voldtaget fordi de ikke bærer tørklæde"udtalte den øverste islmasike gejstlige i danmark i obtober 2004. En mufti er den højeste placerede lærde indenfro islam. For Sahid Medhis vekommende 11 års islamiske studier før han blev indsat som leder af

Islamisk Kulturcenter, Danmark ældsteog vigtigtse moske.

Allerede i 1070 samledes diplomater fra flere muslimske lande herunder Saudiarabien, Marokko, Ægypten og Libyen for lave et muslimsk center i København for muslimer som var kommet til Danmark for at søge arbejde. Centeret blev åbnet med støtte fra følgende lande: Marokko, Ægypten, Saudiarabien, Libyen og Tyrkiet. Ved indvielsen var de respektive ambassadører til stede.

Statutterne , som man enedes om var

At centeret skulle

1.At hverve for islam i Danmark

2.stå for etableringen af en eller flere moskeer.

3. fremme brugen af arabisk i Danmark

4. etablere konferencer og studiegrupper i islam

5. at åbne afdelinger af centeret flere steder i Skandinavien og på Island.

Deltagerne var dog ret uenige om mange ting. For eks. følte tyrkerne sig uvelkomne. Og når arabisk som profetens sprog skulle fremmes så havde de svært ved at være med. Endelig besluttede de andre at smide ægypterne på gaden, da Ægypten indgik en fredstraktat med Israel. Dermed var grundlaget for en meget radial linie lagt. Det endte med, at centeret i stigende omfang blev støttet af Libyens diktator Moamar Ghadaffi.

Første sted for centeret var kortvarigt Nørre Søgade i København indtil man i 1766 købte mejeriet på Horsebakken som herefter blev ombygget. Fra 1974 –80 var det afghaneren Sibartullah Modjaddedi, der var imam på stedet. I 1980 rejste han til Afghanistan for at tilslutte sig talebanstyret og krigen mod Rusland. Herefter overtog pakistaneren Muhammed Idriss imamfunktionen. Der blev etableret Koranskole for børn samt arabiskundervisning for børn samt salg af hallalkød.

I dag opfattes centeret som et libysk foretagende af tyrkerne.

I dag er det reelt Libyens excentriske diktator der kører centeret. men

millionindtægter til centeret fås også fra Danmark gennem danske slagteriers betaling af den islamiske afgift for Hallalslagtninger. Bl.a. er 97 % af alt dansk fjerkræ hallalslagtet og velsignet med ordene : "I Allahs navn, Allah er den største". Centeret ar dygtig til at lægge pres på en række danske virksomheder især i slagteribranchen, så en ikke ubetydelig strøm af penge permanent kom ned i centeret lomme, fro udstedelsen af hallalcertifikater. En anden indtægtskilde er sharialovens ægteskabsregler, hvor centeret tjener penge på oprettelsen af islamiske ægteskabskontrakter.
Tidligere har også Københavns kommune støttet centeret kraftigt økonomisk. Støttes ellers økonomisk af den libyske stat. "Islamic Call Societies" overordnede mål er at skabe og fremme en islamisk revolution og kalde ungdommen til jihad og besindelse på det arabiske sprog.

Efter den tiltagende radikalisering af centeret har man udover at støtte Libyen især støttet talebanregimet i Afghanistan. Således havde man inviteret ingen minder end i af talebanernes ministre til at lede bønnen og holde tale i 1991 ret kort før terrorangrebet på World Trade Center. Meget ekstremistiske prædikener har dog allerede været på vej helt fra 1988, hvor imamen den 26.8. gennemgik profetens fredstraktat med de kristne og konkluderede, at nok kunne man oprette en traktat med kristne, som underkaster sig islams overhøjhed, men en enhver form for tolerance overfor frafaldne og for eks Ahmadiya tilhængere var ganske udelukket (de skal iflg. islam dræbes eller udryddes).

Formanden har tidligere i 12 år været byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Frederiksberg Kommune og selv bosiddende i kommunen.
Ved at gennemgå Islamic Call Societes vedtægter er det især vigtigt at lægge mærke til 4 ting:

1.Udbredelsen af islam med alle til rådighed stående midler.

2.Herunder brugen af dawah og jihad, hellig krig.

3. Målet at arabisk bliver det sprog som tales i alle lande.

4. Udannelse af unge og imamer, som kan udbrede islamisk lovgivning (sharia).

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk