Massevoldtægt i Danmark

Massevoldtægt
19 muslimske tyrkiske drenge voldtog en tysk pige for nylig. På mindre end et år har Sverige haft 10 og Danmark 6 massevoldtægter gennemført af muslimske mænd eller drenge overfor især blonde piger ( i perioden januar til 13. nov.2000), i et tilfælde af en evnesvag pige fra Kolding i oktober 2000. Tre Somaliere blev anholdt den ældste på 34 år.
De mange voldtægter i Skandianvien, hvor muslimske drenge er involveret, er et spørgsmål om voldsomme kulturforskelle. En rejse for en lyshåret dansk pige gennem Ægypten kan være en prøvelse. Og mange muslimske mænds forestillinger om "villige" skandinaviske kvinder lyder i vore ører komiske. Dertil kommer, at danske piger hverken skamfuldt ser nedad, men ser en dreng i øjnene: De smiler, hvor de efter islamisk skik burde se afvisende ud. Dette giver problemer, som bl.a. er årsag til, at antallet af muslimske drenge og mænds voldtægter procentuelt er mange gange så højt, som for danske mænds vedkommende (Rigspolitiets rapport fra 1998 viser, at den er ca 80 gange så høj som for en dansk statsborger! Selv om gruppen var så lille, nemlig (3%), stod den for hele 25% af alle voldtægter. Et andet element er, at det ikke er muslimske kvinder, men danske piger, som voldtages. ((Koranen sura 24.13"Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere") Kvindens udsagn tæller juridisk det halve af én mands udsagn efter islamisk lov. Og i islam er det gennemgående den voldtagene kvinde (offeret,) som straffes.. Og selvom voldtægt er forbudt i islam og straffes, så er mænds og kvinders værdi forskellig i islam. Især den såkaldte vantro kvinde har ringe værdi i forhold til muslimen. Derfor er voldtægt specielt hyppigt overfor ikke-muslimske kvinder. De omtales ofte som ludere. Problemet med kvinders manglende værdi fører i mange muslimske lande til, at kvinden i voldtægtssager er retsløs og bliver udsat for modanklage for løsagtighed, hvis hun anmelder voldtægten. Et rystende vidnesbyrd om dette kan man læse i Readers Digest "Det Bedste" maj 2000, især de seksuelle overgreb overfor kristne i muslimske lande. Dette smitter af på holdningen til kvinder i Europa. Unge muslimske mænd har disse holdninger, uanset hvor meget eller lidt de beder i moskeen. Jeg kender ingen danske tilfælde, hvor muslimske kvinder med tørklæde er blevet voldtaget. Muhammad siger i sura 33.59:"de skal trække de ydre tørklæder sammen om sig så de kan kendes og så de du ikke forulempes", men implicit ligger i dette, at de, som forulempes, netop er de, som er uden tørklæde. De kan også kendes. Der har været stribevis af voldtægter mod ikke-muslimske kvinder, hvor den mandlige part under retssagen ikke kunne se noget forkert i sin handling. Kvinderne omtales i nedladende vendinger som løsagtige, villige, luddere, "eller de ville det selv". Ifølge deres forestillinger er kristne og vestlige kvinder løsagtige. Omvendt ser vi ikke danske mænd voldtage muslimske kvinder i Danmark.
Dominansholdningen af muslimer overfor ikkemuslimer også seksuelt, er iøjnefaldende. Men ofte føler danske piger sig i begyndelsen feteret af de unge som er blevet opdraget til stolthed og "mandighed", og ofte erkender de for sent, hvor svært det kan være for en europæisk kristen kvinde at sige stop. På samme måde kan det være svært for en kvinde i en ledende stilling på socialkontoret eller i den lille private virksomhed at gennemføre en ordre, hvis hun ikke sætter sig i respekt. Til nogle kvinders forbløffelse sker der intet efter at de har givet en ordre, en vejledning, etc.
De mange voldtægter af danske piger foretaget af muslimske drenge er et resultat af en dybt skel mellem to kulturer: dansk kristen kultur og islamisk kultur.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk