Eksempler fra Islamiske tidsskrifter
skrevet af Hitzb ut-Tahrir

RENE OG URENE
I Islam deles verden, såvel dyr som mennesker i rene og urene. De urene har færre rettigheder end de rene.

Eks. A) DE VÆRSTE DYR FOR ALLAH

"Der er ingen kompromisløsning, mellemvej eller fred, fordi der er ingen kompromis eller fællesnævner for sandhed og falskhed, Islam og hedenskab, retfærdighed og tyranni. Blandt disse kan der aldrig være fredelig sameksistens, idet disse er modsætninger. Ligesom plus og minus ikke kan forenes, og forsøget herpå vil ende i en kortslutning, er det samme nøjagtig gældende for Islam og hedenskab og sandhed og falskhed.
Islam har aldrig tolereret og imødekommet vantro, polyteister og bogens folk, men tværtimod altid betragtet disse som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr og som de værste blandt skabningerne.

"O I Troende, polyteisterne (de vantro), er visselig urene". (OQM.al-Tawbah:28).

"Sandelig, de, som er vantro af Bogens folk og polyteisterne, skal være i helvedes ild og forblive deri for evighed - disse er de værste skabninger."(OQM. al-Bayyinah:6).

"Således vil Allah nedsende urenhed over dem, der ikke er troende" (OQM. al-An´am:125).


"Men hvad angår dem, i hvis hjerter der er en
sygdom, så føjer disse (vers) urenhed til deres urenhed, og de dør, medens de er vantro." (OQM. al-Tawbah:125).

"Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro, og som ikke vil tro". (OQM. al - Anfal:55).

"Hans (den vantros) tilstand, er nøjagtig som en hunds: hvis du driver den bort, gisper og stønner den, og hvis du lader den være, så gisper og stønner den også. sådan er de folks tilstand, som forkaster vore vers. Fortæl dem da historien, for at de må tænke efter." (OQM. al -A´raf:176)......

Allah (swt) har ikke fastsat imødekommenhed, respekt, kompromis eller tolerance på dagsordenen mod hedenskaben og dens tilhængere, som Allah kalder de værste dyr, som ikke tænker, og der samtidig er døve og blinde (Anfal, 22)."
(Fra "Tolerance, fred, Dialog & Islam" s.2. Hitz ut-Tahrir bevægelsen, København


Eks. B) DE URENE

"Uren er enhver ikkemuslim, også hans hår, negle, skæg og alle sekreter fra hans krop. Uren er enhver, der benægter Guds eksistens, eller som ikke tror på hans profet Muhammad eller dennes principper. Lim og euforiserende stoffer er urene, men opium og hash er det ikke. Man må ikke berøre Koranen med noget urent eller lægge den på noget urent. Man må ikke give Koranen til en utro - det anbefales endda at rive den ud af hans hænder.

Det er absolut forbudt at arbejde i et foretagende, der er jødisk eller bringer hjælp til Israel - det er en skam at have en jødisk chef. Ethvert urent kødprodukt fra vantro lande er strengt forbudt.
Handel med kød, fedt og skind er tilladt, hvis sælgeren et muslim, men forbudt, hvis køberne ved at denne muslim har fået det af en vantro." Ayatollah Khomeiny: "Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux". Editions Libres-Hallier.

Eks. C.
"IKKE-MUSLIMER
ER URENE LIGESOM HUNDE OG EKSKREMENTER":

“Enhver mand eller kvinde, der fornægter Allah og ikke tror på hans profet Muhammad, er uren på samme måde som ekskrementer, urin, hunde og svin. Det er de også, hvis de betvivler et eneste af disse principper.”
“Uren er enhver ikkemuslim, også hans hår, negle, skæg og alle sekreter fra hans krop. Uren er enhver, som benægter Allahs eksistens og som ikke tror på hans profet Muhammad og hans principper.
Det seksuelt umodne barn er urent, hvis hans forældre eller forfædre ikke er muslimer, men hvis der er en muslim blandt hans forfædre, er han ren”-
”Madrester efter svin, en hund eller en ikkemuslimsk mand eller kvinde er urene”(Ayatollah Khomeini; “Principes”, Paris 1979).Eks. D. KORANEN:

Al-Tawba (Boden)
9:28 O I som tror! Sandelig de vantro er urene. Derfor skal de efter dette år ikke nærme sig den hellige moske ....

Al-Tawba (Boden)
9.95 .....Vend jer bort fra dem! De er et (udskud) af urenhed. Helvedet vil optage dem......

Al-Ma'idah (Bordtalen)
5:6 O I som tror! Når I træder hen til bønnen, så vask jeres ansigt og jeres hænder indtil albuen og stryg over hovedet og vask jeres fødder indtil knoerne. Og er I i urenhedens tilstand, så rens jer gennem badet. Og er i syge eller på rejse (og urene), eller kommer far WC og har rørt ved en kvinde og I finder ingen vand, så tag sand og gnid ansigt og hænder. Allah vil ikke, at I kommer i vanskeligheder....

Al-An'am (Koen)
6:145 Tal: "Jeg finder i det, som blev åbenbaret mig, intet, som for en spisende, som vil spise, måtte være forbudt undtagen det selvdøde eller udgydt blod eller svinekød - for det er urent - eller forbudt er det over hvilket et andet navn er udråbt end Allahs. Men den, som er drevet af nød - ikke af ulydighed overskrider loven - så er Herren, forbarmende, tilgivende".EKS: E. EKSEMPLER PÅ URENHED I DAGLIGLIVET:

1. Ikkemuslimers urenhed

"VI ER OS - OG IKKE URENE”
(Da familien Petersen flyttede ind i Oehlenschlægersgade på Vesterbro, havde de ingen betænkeligheder. De var åbne overfor andre. Men de havde forinden "en fornemmelse af at havne midt blandt 50% racister og 50% fremmede". "I dag vil hans mor gerne flytte til et kvarter med flere danske børn i gården. Det bekymrer hende at Isa som det eneste lyshårede barn bliver holdt udenfor. Egentlig er jeg ked af, at det forholder sig sådan.... Gitte Petersen oplevede en modvilje hos de andre mødre… Hvis Isa var tørstig, så hentede jeg en kande saft og tog selvfølgelig også kopper med til dem Isa legede med. Men de måtte ikke tage imod det...fordi børnene ikke må få noget af os. Det provokerer os helt vildt. Vores naboer må jo opleve os som urene. Hendes tonefald skifter så bemærkelsesværdigt, at hendes barn Hasse et øjeblik glemmer sit figenpålæg og i stedet kigger på sin mor. Pigerne legede egentlig meget fint i gården, men hvis Isa lige kom i tanker om nogle legesager, som de kunne lege med på hendes værelse, så var det slut. Legekammeraterne må ikke gå med Isa op i lejligheden. De giver deres børn forbud mod at gå med det eneste danske barn op. De må ikke lege i vores lejlighed. Tror de mon, at vi stopper svinekød ned i halsen på dem, eller at alle danskere er pædofile, spørger den sårede mor. Gitte Pedersen ser det som et udtryk for omvendt racisme, fordi de nydanske piger godt må løbe ind og ud hos hinanden på trods af, at de også indbyrdes har forskellige nationaliteter: Jeg bliver bekymret over, om mit barn pludselig kommer til at føle sig mærkelig og ikke god nok. Og det provokerer mig, at de lægger hindringer i vejen for deres egne børns integration ved at skabe et skel mellem os."(Kristeligt Dagblad 10.1.2000)

Eks.2. Den frafaldnes (apostatens)urenhed

"Den traditionelle muslimske lov, shariaen, kræver dødsstraf over mænd, der forlader islam, mens en kvinde skal piskes hver 3. dag, indtil hun fortryder" fortæller Jameel Meshaima. Han er født i Bahrain, den lille oliestat i den persiske Golf, der ligger som nabo til Saudiarabien, hvor mission (kristen) ikke er tilladt....
Jeg kendte jo Bibelen og kristendommen, som jeg havde studeret for at kunne imødegå de kristne, når jeg diskuterede med dem i mit arbejde for at udbrede islam. Pludselig oplevede jeg, at to Bibelvers talte stærkt og klart til mig: det sted i Johannesevangeliet kapitel 14, vers 6, hvor Jesus siger: `Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig´ og Hebræerbrevets kapitel 11, vers 6, hvor der står, at uden tro er det umuligt at behage Gud.. Som muslim vidste jeg, hvad muslimerne sagde om Bibelen, at mennesker havde ændret på Guds ord, men den dag følte jeg sandheden i Jesu ord: At når Jesus sagde om sig selv, at han er livet og vejen, så er det ikke menneskeord, men Guds ord.
Jameel lod sig døbe og fik hurtigt omkostningerne at mærke. Alle hans muslimske studievenner trak sig tilbage fra ham og ville ikke tale med ham mere, og da han vendte tilbage til Bahrain, og familien fandt ud af religionsskiftet, var reaktionerne voldsomme. "Jeg fik at vide, at jeg ikke længere var velkommen i mine brødres hjem. De ville ikke give hånd og hilse på mig, og da den ene af mine søstre en dag havde gjort sig klart til bøn i moskeen, og jeg gav hende et knus, skreg hun op, fordi jeg havde gjort hende uren. Da min farmor døde, kunne jeg ikke være i moskeen i sørgeperioden, som det ellers er skik, fordi jeg blev betragtet som en uren person.... Jameel skulle hjemme sidde ved et bord for sig, og tallerkener og bestik, som havde været brugt, blev bagefter renset ved et særligt ritual...Den frafaldne søn blev mål for en lokal "hellig krig"-, hvor ikke kun familien, men hele landsbyen forsøgte at få ham til at opgive sin nye tro....."Jeg tror mange ikke kender islam godt nok. Det er en religion, der ikke har plads til personlig frihed"(Kristl.Dagblad 16.9.1999).


Eks. 3. Kvinders urenhed
Den tyrkiske dagblad Hürriets udsendte korrespondent til Danmark, som er muslim og bor i København, fortæller at da han i sin tid kom til Danmark var det naturligt at han kunne give kvinder hånden når han hilste på dem. Han oplyser, at den tiltagende islamisering og radikalisering blandt muslimer også i Danmark og pressionen fra yderliggående muslimske kræfter, som samler tusinder til møde i København, gør det i dag umuligt for ham at hilse en kvinde med håndtryk.(Februar 2000).


Eks. 4. Muslimers ophold blandt urene
Ahmed Abulaban er imam for de arabiske og somaliske muslimer i Danmark.
Denne indflydelsesrige danske imam sagde om muslimers færden blandt vantro i en tale til 500 muslimske mænd og drenge I København : "Jeg er forfærdet over at skulle behandles af en vantro læge, når jeg bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og min bolig har jeg lejet af et boligselskab, der er styret af en vantro"(Februar 97).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk