Dansk moskekurser forpligter til at forkaste dansk lov (tekster i uddrag)
skrevet af Muhammad Bin Jamil Zayno

En bog med spørgsmål og svar, som anvendes ved an lang række danske moskeer til at indføre muslimer i islam, forpliger til jihad (hellig krig) og til at forkaste dansk lov til fordel for islamisk lov.
"Islams trosretning, spørgsmål og svar"
af skeik Muhammad Bin Jamil Zayno.
Oversat af Murad Storm Ad-Denemarki.
Flot 4-farvet tryk, udgivet 2002.

Spørgsmål 16:
Hvad er kendelsen i islam, for at anvende ikke-islamisk lovgivning?
Svar:
At rette sig efter love, som modstrider islam, eller at acceptere dem som noget bedre end islamisk lovgivning, er at benægte troen. Allah siger: Og de, som ikke dømmer med det Allah har åbenbaret, er Kuffar( vantro, dvs af en lavere kategori, eftersom de ikke handler udfra Allahs lov. 5.44)

Spørgsmål 4:
Skal vi give andres meninger forang over Allah og Muhammed?
Svar:
Nej, vi skal ikke give andres meninger forrang frem for Allahs og hans sendebud.

Jihad, hellig krig.
Spørgsmål 1:
Hvor vigtigt er det i islam, at udøve hellig krig for Allahs sag?
Svar:
Jihad ( hellig krig) (at kæmpe for Allahs sag) med ens rigdomme og tunge er obligatorisk i islam ifølge ens evne.
Allah siger: Fremmarch hvad enten I er lette eller tunge og stræb hårdt med jeres rigdom og jeres liv for allahs sag (9.41).
Profeten sagde:
Lav jihad (hellig krig) mod de vantro med jeres rigdomme, jeres Nafs(liv) og med jeres tunge.

Venskab:
Spørgsmål 2:
Hvad er Wala (loyalitet, venskab)?
Svar:
Wala (venskab og loyalitet) er at elske og hjælpe de loyale troende…
De troende fungerer som en murstensstruktur.

Spørgsmål 3:
Er det tilladt at søge venskab med de vantro og søge deres hjælp?
Svar:
Nej, det er ikke tilladt at søge de vantros venskab og hjælp(5.51).

Spørgsmål 4:
Hvornår vil muslimerne blive sejrige?
Svar:
Muslimerne vil opnå sejr, når de igen anvender Koranen og Sunnaen og spreder tawhids doktrin og konfronterer deres fjender alle de ting, de har til rådighed.
"Allah har lovet dem iblandt jer, som tror og handler retfærdigt, at han sandelig vil gøre dem til arving af magt….
Og profeten sagde:
Styrke er krigsførelse.

Bogen, som skal lære de troende at svare rigtigt på spørgsmålene ved at have de rigtige svar, skal vise de troende muslimer hvordan man skal skal bedømme samfundet og handle overfor ikke-muslimer.

Udgivet i flot 4-farvet tryk i 2002, 70 sider.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk