Kritiske muslimer i Danmark stemmer for stening
skrevet af Iflg.Berlng Tid. 17. og 18.9.02

Ved flere tidligere lejligheder har formanden for "Foreningen af kritiske muslimer" i Danmark forsvaret sharia og gået ind for islamisk lovgivning. Denne holdning blev endnu engang klar under Det radikale Venstres landsmøde i sept. 2002, hvor partiet havde lavet en resolution mod sharia, vendt mod steninger i Nigeria. Som formand for "Foreningen af kritiske muslimer" og samtidig med i inderkredsen omkring "Det radikale Venstre" gik Sherin Khankan imod de fleste andre af partiet ved en resolution med overskriften "nej til skarialove". Indholdsmæssigt drejede resolutionen sig om en fordømmelse af stening af kvinder. Her var tænkt på blandt andet Amina Lawals steningsdom i Nigeria. Afvisningen af sharialoven fik Sherin Khankan til at gå hårdt imod resolutionen, som hun ikke kunne tilslutte sig. Dette har siden medført strid i Det radikale Venstre, hvor Marianne Jelved og landsforpmand Søren Bald kraftigt fordømmer hendes holdning, medens hun får opbakning fra Bjarke Larsen. Sharia indeholder islams lovgivning, der bl.a. omfatter straffelovgivning som piskning, stening, hånd- og benafhugning, som familielove f. eks. mandens afstraffelelsesret overfor kvinden, renhedslove, slagtelove, etc.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk