Danske imamer om stening
skrevet af Abdul Wahid Pedersen og Fatih Alev ( KD)

”Stening til døde er forfærdelig, men da straffen er givet af Gud (Allah) selv, er det ikke op til mennesker at ændre den”(Imam Abdul Wahid Pedersen fra ”Islamiskkristent studiecenter” København).

”Det er en meget brutal form for straf. Men det er ikke vores egen mening om, hvad der er brutalt eller ej, der skal være bestemmende for, hvad det er, vi praktiserer. Vi går ofte galt i byen, når vi lader vores egen skøn bestemme, hvad der er rimeligt eller urimeligt. Det er kørt af sporet her i Danmark, fordi det er vores egne synspunkter, der er normdannende. Sådan er det ikke i islam. Det er overordnet bestemt af Gud Allah, hvad der er rimeligt og vigtigt for os ” (Imam Fatih Alev, Nørrebro).

Da danske muslimer har forholdt sig tavse til steninger, hvor kvinder er blevet dømt til stening pga. af utroskab, svangerskab udenfor ægteskabet eller fordi de er blevet voldtaget, blev spørgsmålet stillet Abdul Wahid Pedersen i Kristeligt Dagblad: han svarer skriftligt på internet:
"godt nok er stening grusom, men det ændrer ikke på, at den set i islamisk lys er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor ikke umiddelbart bemyndiget til at ændre på samme. De ting, som er givet i koranen eller af profeten Muhammed selv i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke-troende på Allah og hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for islam. Når Allah har foreskrevet en så voldsom og uhyggelig straf, skal de forstås på rette måde. For det første er det meningen, at folk ikke skal begå hor, og Allah har derfor stillet en straf i udsigt, som skal få de fleste til at holde sig fra det…. Der er så mange andre ting, der er vigtige,… hvor er vores bekymring for dem? Så nej, du får ikke danske muslimer til at protestere over selve strafformen. De mennesker, der bor i et område, hvor en sådan lov gælder, er naturligvis underlagt denne lov…..Så hvor forfærdelig straffen end er, så er den givet af Gud (Allah) selv, og det er derfor ikke op til mennesket at ændre den".(KD 18.4.2002).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk