Muslimernes Landsorganisation
skrevet af Rolf Slot-Henriksen

Muslimernes Landsorganisation
Oprettet i Danmark i foråret 2002 i København af imamerne Fatih Alef og Abdul Wahid Pedersen.
Abdul Wahid Pedersen er formand.
Fatih Alev er politisk næstformand.
Abdul Wahid er skoleleder på en muslimsk friskole på Nørrebro i København, formand for Det muslimske råd, formand for den danske afdeling af den muslimske hjælpeorganisation ISRA. Efter en del år som hindu blev han muslim i midten af 80erne og gift med en marokkaner.
Fatih Alev er søn af en tyrkisk muslimsk indvandrer og grønthandler i København.
I foreningen indgår den ”gamle” organisation FASM (Foreningen af studerende muslimer), som kun bestod kort tid. Organisationen er sunnimuslimsk og bygger på Koranen og hadith. Ideen bag ”Muslimeres Landsorganisation” er at skabe en fællesorganisation af muslimer fra mange lande, for i højere grad bl.a. at kunne påvirke danske myndigheder. Ideen bag sammenslutningen er, af alle muslimske kræfter samles i den fælles ”umma”. Der skal opbygges et netværk med lokalafdelinger over hele landet og skabes en platform for muslimer på tværs af sprog og oprindelseslande. Organisationen søger, ved at bruge dansk som fællesprog, at forene muslimske kræfter fra såvel tyrkisk som arabisk oprindelse, men har sin base i det tyrkiske. Konkret arbejder organisationen for, at der ud over de hidtidige ca. 100 småmoskeer i Danmark bygges en række stormoskeer både i København og flere i provinsen.
De to imamer går ind for overholdelse af hele den islamiske lov- sharia, og indførelsen af denne i Danmark, når forholdene engang tillader det. Sharia opfattes som Allahs evige og uforanderlige lov fremgået gennem Koran og hadith, en guddommelig lov, som skal styre både samfunds- og privatlivet.
Af samme grund går begge imamer aktivt ind for alle aspekter af sharia fra love for samfund og familieret til strafferet, eks. stening af kvinder; senest i Kristl. Dagblad i april 2002. Ingen af de to imamer har ej heller ønsket at tage afstand fra den praksis, at muslimske kvinder som bliver voldtaget, bliver stenet for utroskab jævnfør Koran og hadith. Efter at sharia er indført som islamisk lov i Nordnigeria blev en kvinde dømt til stening efter en voldtægt. Formanden for ”Muslimerns landsforening” Abdul Wahid Pedersen blev i denne forbindelse af pressen bedt om at tage afstand fra den uskyldige kvinde Safiya Husseinis stening, hvilket han ikke ønskede: ”Jeg mener ikke det er organisationens opgave at forholde sig til forholdene i Nigeria”(i interview i Jyllandsposten 30.3.2002). Abdul Wahid Pedersen har tidligere sagt god for, at muslimer, som forlader islam, dræbes i henhold til sharia (”Den som forlader islam som pilen fra en bue, ham skal i dræbe, og i får en belønning derved”(I paradis)Hadith sahi al-buchari). I en plenumdiskussion i KB-hallenstøttede han, at medlemmer af sekten Bahai blev dødsdømt i Iran, da dødsdommen over personer, som forlader islam, er i overensstemmelse med til sharialoven. Samtidig støttede han indførelse af sharialov i Danmark ved et kommende muslimske flertal (Præsteforeningens blad den 14.8.1998, nr. 33). Abdul Wahid Pedersen er samtidig næstformand i organisationen IKS (islamisk-kristent Studiecenter), hvor også andre muslimske organisationer er støtteorganisationer herunder Mille Görüs, Minhaj al –Quran, Islamisk studiebogssamling, Den muslimske Verdensliga, OPSA, etc.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk