PLO i Danmark
skrevet af Den Palæstinensiske Nationalforsamling (PNC)1968

Står sammen med Hamas (se denne) bag talrige aktioner og demonstrationer i Danmark.
Har bl.a. som opgave at udslette Israel.

PLOs charter af 1.-17.juli 1968 (i uddrag)
Artikel 1.
Palæstina er det palæstinensisk-arabiske folks hjemland, og er en udelelig part af det arabiske hjemland, og det palæstinensiske folk er en integreret del af den arabiske nation.
Artikel 2.
Palæstina med de grænser, som stod ved magt under det britiske mandat, er en udelelig territorial enhed.
Artikel 4.
Den palæstinensiske identitet er ren, medfødt, iboende og karakteristisk. Den overføres fra forældre til børn.
Artikel 5.
Palæstinenserne er de arabiske borgere, som normalt boede i Palæstina indtil 1947, uanset om de blev udvist fra det eller blev tilbage. Enhver, som efter denne dato er født af en palæstinesisk-arabisk far, i eller uden for Palæstina er også palæstinenser.
Artikel 6.
Jøder, som normalt havde boet i Palæstina frem til begyndelsen af den zionistiske invasion, vil blive betragtet som palæstinensere.
Artikel 9.
Væbnet kamp er den eneste vej til befrielse af Palæstina. Derfor er væbnet kamp den overordnede strategi og ikke blot en taktisk fase...
Artikel 10.
Kommando-aktion udgør kernen i den palæstinensiske folkekrig for befrielse. Dette nødvendiggør en omfattende optrapning og mobilisering af alle palæstinensiske og folkelige anstrengelser, deres organisation og engagement i de nationale (wetani) kamp mellem de forskellige grupper i det palæstinensiske folk og mellem det palæstinensiske folk og de arabiske masser for at sikre revolutionens fortsættelse, dens optrapning og sejr.
Artikel 15.
Befrielsen af Palæstina udgør, set ud fra en arabisk synsvinkel, en national (qawmi) pligt til at likvidere zionismen i Palæstina…Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk