islams øverste gejstlige:Ødelæg alle regionens kirker
skrevet af R. ibrahim og R. S-Henriksen

Mandag den 12.3.12 kom Stormuftien af Saudi Arabien med et opsigtsvækkende kald: "Ødelæg alle kirker i regionen" ("A call for destruktion af all churches in the region"). Der er i forvejen forbud mod at bygge kirker i selve Saudi Arabien og dødsstraf for at holde et kristent møde, en gudstjeneste eller en dåb. Der er også dødstraf for at blive kristen. Stormufti Abdul Aziz bin Abdullah er ikke kun stormufti af Saudi Arabien, men i kraft af hans særstilling at adminstrere islams to mest hellige steder Mekka og Medina, har han rang over alle andre muftier. Som sådan er hans ord bemærkelseværdige, men også i den forstand, at kravet om destruktion af kirker skal udvides til hele regionen som et islamisk-teologisk krav. Ordene "it is necessary to destroy all the churches in the region" faldt om mandagen under et besøg af en større delegation fra det kuvejtiske parlament, der ønskede vejledning i hvad de skulle stille op med kirker og kristne. Mødet og kravet blev refereret af et bredt udsnit af mellemøstlige aviser. Ordene er bemærkelsesværdige på flere måder: Saudi Arabien bygger gennem Den arabiske Liga bygger med saudiske og kuvejtiske pengestrømme moskeer i hele den vestlige verden. I EU er der på 30 år bygget 12.000 moskeer, hvoraf en væsentlig del af storbyggerierne er finansieret af Saudi Arabien og Kuvejt gennem Ligaen, der konstant lægger et stort pres på EU om at give grønt lys ikke kun for moskebyggerier, men ønske om censur og ændringer i europæiske skolebøger, finansiering af arabisk islamisk kultur i Europa og tilladelse til at følge islamiske regler(lov) i Europa på alle væsentlige områder, så sharialove ikke diskrimineres. Disse love omfatter de specielle kvindelove: halv arveret, halv domsret, mandens ret til at slå kvinden,, etc. Stormuftien brugte også udtrykket "removel of churches" og henviste til at det ifølge profeten Muhammed var det lov at ødelægge alle kirker ikke mindst på den arabiske halvø. Og profetens ord var islamisk hellig lov, som ikke kunne brydes. Stormuftiens ord sætter de mange kirkeafbrændinger, som sker ikke mindst efter det såkaldte forår i Ægypten blev erklæret, hvor kristne dræbes, diskrimeres, fængsles og kirker i stadig større antal afbrændes. Lignende kan vi se i Libyen, hvor en ny lov ser ud til at forbyde kristendom i landet, ligesom der er dødsstraf i Ægypten for at konvertere til kristendom og jødedom. Hermed sættes de københavnske politikere i et slemt  dilemma, som i 2011 har hevist til frihed og sameksistens, da de bevidstløst, uvidende og uigenntænkt gav grønt lys til netop Iran og Saudiarabien om at bygge to stormoskeer i byen, hvorfra sharia  gennem to ny muftier (koranlovgivere, tolkere) tilknyttet moskeerne kan administreres. Hvorfor tør man i en demokratisk stat ikke stille krav til de to værste islamiske dikaturstater??Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk