Borgerkrig i Europa,politipræsident, terrorekspert og fredskomité advarer

Østrigsk dommer og politipræsident: ”Europa bliver kampplads for en stor krig”

Oversat fra tysk” Österreichischer Polizeipräsident: Europa wird Schlachtfeld für einen grossen Kampf werden”

Afred Ellinger er dommer og præsident for den i maj 2003 grundlagte ”Vereining östereichischer Kriminalisten”. Han er samtidig vicepræsident i landsretten. Han har hele sit liv beskæftiget sig med kriminaliteten i Østrig og Europa og kender udviklingen indenfor kriminaliteten og er god til at analysere de kriminalistiske statistiker uden at tage ideologiske skyklapper på. Han gør opmærksom på, at islam, som visse politikere kalder en fredsreligion, har et vigtigt krav, som kan sammenfattes i én sætning, som før ham alle store islamiske teologer har formuleret ”Først når hele verden har antaget islam, vil der være en islamisk fred-  den fred, som i islam kaldes ”dal- al Islam”. Men da verden ikke vil det, som de islamiske lærde har udtænkt, nemlig at alle skal underkaste sig islam, må de genstridige og opsætsige, som er imod denne lære, udryddes”. Disse, som er afvisende overfor islam som verdensidé, er i islamisk teologi ”kuffar” , dvs. vantro også kaldet ”de livsudværdige” dvs. personer, som ikke er værdige til at leve. Disse vantro kaldes i Koranen ”hunde, svin og aber”, deres værdi er lav, ”de er minder værd end dyr.” Til disse regnes buddhister, hinduer og ateister, som skal dræbes. Jøder og kristne må leve, hvis de underkaster sig islam og shariaens bestemmelser og betaler skat til muslimerne. Ellinger påpeger, at gennem 1400 år har muslimer konsekvent efterlevet disse dogmer. ”De, som ikke accepterer læren skal bekæmpes gennem jihad. Hvordan denne krig mod de vantro skal efterleves, beskrives mere end 2000 steder i Koran og hadit”. Over 9 tætskrevne A-4 sider beskriver Ellinger forløbet i den kommende eskalering, som betyder en først uerklæret krigstilstand, siden en åben krigstilstand, som viser sig i borgerkrigslignende kampe og kriminalitet i stadig flere europæiske lande for til sidst at gå over i en egentlig borgerkrig. ”Europa bliver med den nuværende udvikling og indvandring uundgåelig skueplads for en stor borgerkrig” siger han og påpeger at ”islam hat et genozial potentiale”, dvs et potentiale til at udrydde befolkningsgrupper, som sætter sig i vejen for denne udvikling og aggressive kolonisering. Dermed lægger Ellinger sig tæt op af den tyske terrorforsker Udo Ulfkotte, der underviser i islam, jihad og islamisk terror ved det tyske universitet i Lüneburg. Også han påpeger meget klart og uden omsvøb, at en borgerkrig er undervejs, som vil indledes i de større europæiske byer og siden spredes til stadig flere europæiske lande.

Allerede i 1996 udtalte ”Den tyske Fredskomite 2000”: ”Ideen om fredelige statslige fællesskabsformer side om side med fremmede kulturgruppers ghettoer er helt åbenlyst en farlig drøm. En sådan stat kan ikke bestå, hvis sådanne fundamentalistiske religioner (som islam) søger at udøve indflydelse kulturelt. En stærk indvandring betyder fremmed kolonisering af land, ikke integration! Denne politik af manglende handling har indtil videre medført en snigende, og i mellemtiden forceret trussel imod befolkningen og landets beståen, på en måde, som ikke før har været set i hele landets og Europas historie”.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk