Breivik ville samarbejde med al-Qaeda, hvorfor?
skrevet af Fra Breiviks manifest

Hvorfor ville Breivik samarbejde med Hamas og al- Qaeda?

Breivik skriver i sit 1500 sider lange manuskript, at han og tempelridderne(PCCTS) også kaldet "Justiciar Knights" i fremtiden ville samarbejde med al-Qaeda, Hamas, al-Shabab, etc. Hvorfor? Det lyder absurt, når han skriver, at han hader muslimer. Baggrunden er en sondring hos ham mellem muslimer i al almindelighed i Norge og det, han kalder "fromme muslimer". Som ung var han ven med mange muslimer skriver han.Men han blev skuffet.  Han beskriver,(og fremlægger en liste på overfald) hvordan han flere gange vilkårligt blev overfaldet på gaden af unge med muslimsk baggrund. Dermedændrer han sit syn på almindelige muslimer. Han fortæller også om venner, som blev overfaldet op til flere gange uden grund. Det får ham til at skelne mellem den almindelige muslim i Norge, som invaderer landet for at dræne landets ressourcer og så "de fromme muslimer", som er lig med det, han kalder "jihadisterne", de hellige krigere. Disse såkaldte "fromme muslimer" er for ham "jihadisterne", der med deres liv som indsats kæmper for en sag og ofrer deres liv. Herefter nævner han en række "fromme muslimske organisationer" ved navn og et fromt islamisk land, som man kan samarbejde med: Fromme muslimer er al-Qaeda, Al-Shabat, Hamas, og tilsvarende jihad organisationer. Også Iran fremhæver han. Han skriver derfor  i sit manifest, at tempelridderne fremover godt vil kunne samarbejde med ”fromme muslimer”.  For at et sådant samarbejde kunne lykkes angreb han netop ikke muslimske institutioner, men det han kalder forræddere, dvs nordmænd. Samarbejdet skal kuldkaste EUs og USA overherredømme(hegemoni) i verden.Hermed mener han, at samfundsstrukturen skal befries fra USAs og EU's hegemoni. Han skriver i sit manifest, at ”en alliance mellem jihadisterne og PCCTS(Breiviks noget specielle tempelriddere) kan vise sig fordelagtig for begge parter . ”Vi har et fælles mål” . ”Tempelridderne vil overveje at arbejde for sådanne fjender af EU /USAs overherredømme som Iran, al-Qaeda, al-Shabab eller resten af den islamiske Ummas fromme fraktioner med det formål at anbringe små nukleare, radiologiske, biologisk våben eller kemiske våben i vesteuropæiske hovedstæder”. Han opfordrer til at disse fromme muslimer ”skal levere et biologisk stof fremstillet af muslimske videnskabsmænd”. ”Deres problem er, at de ikke kan finde de passende martyrer, der kan slippe over grænsen” Derfor vil han og PCCTS "smugle det ind i EU og give en garanti ikke at skade de fromme muslimer, dvs. jihadisterne. Tempelridderne kan omgå de sikkerhedsforanstaltninger, som folk af arabisk herkomst må igennem og kan garantere en vellykket detonation”. "Justiciar Knights og andre kristne europæiske martyrer har mulighed for at omgå de sikkerheddforanstaltninger, som folk af arabisk herkomst normalt må igennem, og vi kan garantere en vellykket deployering og detonation på det sted vi har valgt". Videre skriver han om de fromme muslimer De "leverer et biologisk stof fremstillet af muslimske videnskabsmænd i Mellemøsten. Hamas og adskillige jihad-grupper har laboaratorier, og de har mulighdene for at fremskaffe sådanne materialer. Deres porblem er at fremskaffe passende martyrer, der kan slippe igennem sikkerehedskontrollen i Vesteuropa. Det er her vi kommer injd i billedet. Vi vil smugle det ind i EU og kanalisere det hen til det sted, som vi vælger. Vi må give dem garanti for, at vi ikke har til hensigt at skade muslimer". Heraf ses tydeligt, det mange ser, som underligt: Hvis han hader muslimer så meget, hvorfor angriber han så kristne og ikke en moske? Mange af de unge, som han myrdede, var meget engagerede i kristne, og 1-2 unge var timed musliner, som var  konverteret til kristendommen! Men hvordan kan Breivik så kalde sig "kristen fundamentalist"?  Det skyldes, at det at være kristen af ham opfattes som noget andet end at have den kristne tro, at bede eller følge Jesus. Han siger i manifestet, at han ikke ville forsvare selve den kristne tro, men dens samfundsstruktur og han kun få gange i sit liv har bedt: Tempelridderne ”behøver ikke at have et personligt forhold til Gud eller Jesus for at kæmpe for en kristen kultur. Det er tilstrækkelig at være kristen agnostiker eller ateist som vil bevare i det mindste en basis af kristen kulturarv.”  Af samme grund er det trist, at flere medier ukritisk promoverer, at Breivik kalder sig ”kristen fundamentalist” uden at forklare, hvad han mener. Det er også underligt, at man helt springer hans iver efter at samarbejde med de "fromme muslimer" jihadisterne over. Det er flere gange blevet sagt, at man vil sende falske og ændrede manifester ud for at forvirre, så at ingen kan vide hvad han skrev. Det er skandaløst. Man har naturligvsi ret til at vide hvad han ville.  Han skriver, at han er parat til at myrde europæere og "alliere sig med fjenden og vore fjenders fjender". Ud fra dette er det forståeligt, at Breivik ikke fatter det ene citat fra Det Nye Testamentes, som han henviser til : Jesu ord, at "den, som griber til sværd, skal falde for sværd" da Jesus forbyder Peter at forsvare Jesus, da han arresteres Skærtorsdag aften. Dette citat vender Breivik også på hovedet. Meget af hans Ridder- snik-snak ser ud til at være hentet fra computerspillet ”Dragon Age”  som var hans foretrukne computerspil. Rolf Slot-Henriksen 

 

 
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk