Info om Bilal Plillips og Islamisk Trossamfund
skrevet af R. Slot Henriksen

Bilal Phillips, ”Munida” og ”Islamisk Trossamfund"

Besøget i april 2011 af den kendte islamiske teolog Bilal Phillips har medført megen diskussion. Er Philips ekstremist eller ej, og er Islamisk Trossamfund ekstremistisk?( se de øvrige indlæg om Islamisk Trossamfund og supplér især med bogen ”Muslimske Ekstremistbevægelser i Danmark”af R.Slot-Henriksen.

Her følger nærmere info: Phillips er IKKE en almindelig omrejsende prædikant som det fremstilles i medierne. Hans fulde navn er Abu Ameenah Bilal Phillips, født den 7.1.1947 på Jamaica, men opvokset i Canada. Under påvirkning fra yderliggående muslimske kredse og canadisk eftergivenhed med hensyn til indrejse for yderliggående islamiske talere konverterede Phillips som ung til islam, hvor han besluttede, at rejse til Saudiarabien for at lære den sande islam. I denne sammenhæng er den sande islam Waabismen, som praktiseres i Saudiarabien og hvis udbredelse sponseres med milliardbeløb i Europa og USA af den Saudiske stat. Waabismen er i denne sammenhæng ikke kun overholdelse af hele shariaen jævnfør Koranloven og Hadith(profetens ord), men en udlægning, der anser det som islams pligt at underlægge sig hele verden om nødvendigt med magt. Således skelner man klart mellem et krigsområde, Dar al-harb, dvs de områder i verden, der endnu fortrinsvis bebos af ikke-muslimer og et fredsområde(dar al-islam), dvs. et område, som er under islamisk lov (sharia)og hvor islam suverænt har magten. I krigsområdet må den troende muslim anvende alle nødvendige midler, også taqiya(tilladt løgn overfor ”vantro”) og vold. Som sådan undervises der i jihad, pligten med "liv og gods" at udbrede islam, på alle koranskoler og islamiske privatskoler, som finansieres af saudiske waabister verden over. En fyldig rapport over dette er udarbejdet af den tyske stat om waabistike privatskoler og koranskoler i Tyskland, finansieret af Saudiarabien. Phillips skiftede navn og blev doktor i islamisk waabistisk teologi fra det religiøse universitet i Medina i Saudiarabien og siden underviser ved ”King Saud University” i Riyadh. 1994 grundlagte han ”Islamic Information Center ” I Dubai”, hvor han har base. Endvidere står han for yderliggående satelit TV med det forførende navn ”Peace TV”. i Qatar. Hans klare doktrin er denne(fra Peace TV): ”Vi kan ikke komme uden om, at islam både ifølge den hellige Koran og Hadith kræver dødsstraf for homoseksuel praksis og dødssatf ved apostasi (frafald fra islam), samt piskning for utroskab. Det er sandheden. Jeg siger intet andet, end hvad islam står for” Videre: ”Koranen påbyder at straffe en oprørsk hustru om nødvendigt med slag af en stok efter hun er blevet advaret og ikke har ændret adfærd”.

Ved mødet i ”Islamisk Trossamfund" i Kbh kom han med nogle interessante selvkomponerede historiske betragtninger om danskerne. ”Muslimerne slog vikingerne i Spanien. Herefter lærte muslimerne vikingerne at bygge vandtætte skibe så de evnede at sejle langt, herunder til Amerika”. Det er en typisk Waabistisk tankegang .En anden er denne ”Da man har fundet muslimske mønter i England er det bevist, at England engang var muslimsk, og ethvert land, der engang var muslimsk, er pligtig til at vende tilbage til troen, dvs islam”. Endnu en interessant doktrin: ”Kritik af koranen eller af islam er islamofobi, da Islam er åbenbaret af Allah fejlfrit, ord for ord og derfor sandheden. At tale mod sandheden er islamofobi”. Som sådan var talen i Islamisk Trossamfund officielt en konference mod islamofobi! Men hvorfor kommer Bilal Phillips netop i ”Islamisk Trossamfund"? Fordi Saudiarabien sponserer samfundet, hvilket entydigt fremgår i forordet af de gratis bøger, som de uddeler om profeten Muhammeds liv og lære. Dette gælder også afdelingerne i Odense og Kolding. I Kolding havde jeg i 2010 efter et PR fremstød fra samfundets side en kontrovers med imamen på stedet som officielt i talen nægtede, at Koranen indeholdt en lov om at slå hustruen, hvis hun ikke parerede ordre. Men efter talen kom han hen til mig og sagde, at jeg jo havde opfattet Koranstedet forkert. ”Først efter tre advarsler må manden slå. Og han må ikke slå på må og få, men skal bruge en tynd stok og slå med”. Det er altså islamisk samfunds tolkning. Men der står intet om at han skal bruge en stok i Koranen. Det står blot at han må spærre hende inde i soveværelset og slå hende. Det passer også fint med de slagord, der blev råbt i kort ved moskeen i København i forbindelse med konferencen ”Sharia i Danmark nu!” Bilal Plillips bog om flerkoneri er i øvrigt helt i tråd med waabistisk tænkning. Phillips er udvist af Australien, Canada og England efter opfordring til jihad. Han fremtræder i dag som professor i Islam, og som højagtet Waabistisk teolog og lærd, der har ret til at undervise ved de højeste sunnimuslimske læreanstalter i verden. Rolf Slot-Henriksen

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk