Hizb ut-Tahrirs hovedmanual
skrevet af Rolf Slot-Henriksen

Hizb ut-Tahrirs hovedmanual

 Bevægelsens manual udgivet 1966 på engelsk i London med titlen  "Hizb ut-Tahrir." Forfatteren er anonym. Manualet skriver at målet er at gøre danskerne og englændere og såkaldte vantro (kufr) til en slags slaver under muslimsk overherredømme.  Bevægelsen opfordrer herunder til drab på sine modstandere. Man befaler også at dræbe alle, som falder fra islam: ”Enhver som falder fra islam skal i dræbe”(s.41).  Bevægelsens hovedmanual indledes med at stadfæste Hizb ut-Tahrir som politisk islamisk parti og at ”islam er den eneste korrekte ideologi i verden”(s.1), der har som ide, at gennemføre koranen som lov: herunder indførelse af sharia med alle dens straffe og regler samt genoprettelse af den islamiske verdensstat, som brød sammen i 1926 (s.11). Muhammeds budskab skal udbredes gennem jihad, og islam skal fravriste de vantro regeringer magten og oprette en islamisk verdensregering med vold. De vantro systemer (demokratiet) skal kuldkastes. Kvinder som ikke bærer tørklæde skal straffes (s.41). ”Kapitalismens 4 friheder skal afskaffes:  trosfrihed, talefrihed, frihed til at eje kapital og den personlige frihed”.  ”Demokrati er en regering af vantro” og er derfor et ulovligt system, som skal bekæmpes. Dette gælder også socialismen. Politiske partier ud over islam skal forbydes. Følgende ting har  man erklæret krig.: fædrelandskærlighed, nationalisme, socialisme, kommunisme og kapitalisme. Alle fremmede filosofier skal forbydes.(S.6). Der skal tales arabisk og kun arabisk (s.7). Ikke muslimske lande er krigszone (Dar al Kufr) (s.9). Kun muslimer må regere. Politiske partier skal forbydes. Samfundslederen skal være en kalif. Kaliffen er hærleder, overdommer , regent og religiøs leder. Han leder krigen mod de vantro. Jihad er obligatorisk (s.13). Lande som erobres eller koloniseres af muslimer skal ”transformeres til islamiske samfund(s.15). Ikke muslimske love er forbudt og må ikke følges (s.37 ff)  Ejere af virksomheder skal have deres ejendom konfiskeret. Og alle ikke-muslimer i Danmark og koloniserede lande skal betale en særlig krigsskat til muslimerne, mens til gengæld muslimerne skal have skattefrihed, ligesom det altid har været i lande, som islam har erobret. De vantros skat skal anvendes til at føre hellig krig mod andre vantro lande, ligesom Koranen kræver og det blev praktiseret i det islamiske kalifat. Enhver muslim i Danmark er forpligtet til hl. Krig. Og ”Jihad er ikke en defensiv krig, men en metode til at tvinge hele verden ind under Allahs ord” (s.71) Det er tilladt at bryde alle aftaler med vantro og at lyve dem lige op i ansigtet, hvis det gavner islam. Dødsstraf indføres. Der er obligatorisk krig mod alle ”vantro” lande som man ikke har indgået en pagt med. (s.73).Det er naturligvis forbudt enhver muslim at kæmpe under et vantro flag, f. eks et korsflag og andre ikke-muslimske flag.

I deres første danske blad fra Dec. 1994 skriver de at de, at ”vi som muslimer vil gå i kamp mod vesten intellektuelt, politisk og militært” . ”O kæmp mod dem indtil systemet på hele jorden kun er allahs system”. I Bladet om ”Tolerance, frihed og islam” skriver de ” Ikke muslimer er de værste dyr”, og "deres tilstand er nøjagtig som en hunds, når man fordriver den, gisper og skønner den!”  ”Islam har aldrig tolereret og imødekommet de vantro og kristne, men altid betragtet disse som vildledte, beskidte, usle værre end dyr og som de værste blandt alle skabninger”. Endvidere skriver Hizb ut-Tahrir, at de vil oprette en muslimsk stat ”Al-Khilafahstaten, der vil implimentere alle de muslimske love, og hvor muslimerne har autoriteten”. Endvidere ” at alle muslimernes forhold til jøderne vil være jødernes totale udslettelse: ”Det er udelukkende sådan vores forhold til de jødiske voldsforbrydere skal være: fjendskab, ufred, unormalisering, bekæmpelse og drab af dem, indtil vi har udslettet deres rødder”. Og ”Allah har ikke fastsat imødekommenhed, respekt, kompromis eller tolerance over hedenskaben kristne eller jøder, som ikke tænker da de er dyr!!” ”Der kan og må aldrig eksister fredelig sameksistens”.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk