Imam Ali moskeen, Vibevej.KBh
skrevet af R.Chr. Henriksen

 

·          VED DU AT ORGANISATIONEN BAG STORMOSKEEN
                                     Imam Ali til 56 mill. kr.
      ER FORBUDT PGA EKSTREMISME I STRIBEVIS AF LANDE?

 

 

·          Ved du at Iman Ali stormoskeen på Vibevej er en politisk platform for Irans regime?

           

·          Ved du at Irans ambassade har købt grunden for Ahl-ul-Bayt og moskeen styres af Irans øverste islamiske leder og chef for miltær og revolutionsgarden ayatollah Khamnei ?

 

·          At Ahl-ul-Bayt bliver forbudt i stadig flere lande, herunder Sydafrika, Singapore, USA. Thailand, Ghana, Nigeria, flere central-asiastiske lande og netop nu i Aserbajdjan?

 

·          At der i stormoskeen vil komme 1000-2000 hver fredag i bil fra hele Sjælland og øerne og gøre hele området til et stort trafikkaos, og der kun er afsat 20 p-pladser?

 

·          At mosketilhængere har begået vold og overfald mod kritikere på åben gade i kvarteret?

 

·          At mosketilhængere har truet med at dræbe kritikere under moskehøringen i København?

 

At moskeen går ind for sharia og dermed et parallelsamfund?

 

At mange i kvarteret er bange for deres fremfærd og koloniseringsideer?

 

·          At  man opfatter danske kvinder som laverestående?

 

·           At den bekæmper demokratiet og går ind for straffe efter koranen?

 

·          At stormoskeen med tiden vil destabilisere hele området?

 

·          At Khamneis revolutionsgarde har stået bag mord på kritikere i Europa og vore nabolande

 og myrder og voldtager kritikere i Iran?

 

·          Husker Du mordet på Neda? (billede)

 

·          At revolutionsgarden har stået bag overfald på andre landes ambassader- herunder den danske-

og  kidnapning af ambassadører(USA's ambassadeansatte var kidnappet i 444 dage).

 

·          At der er at en belønning på 15 mill. på at dræbe forfatteren Sir Salman Rushdi, og man vil have danske tegnere jordet.

 

·          At revolutionsgarden blev startet af ayatollah Khomeini som et instrument til at kuldkaste ikke- muslimske regeringer og styreformer( se hans egne ord nedenfor).

 

·          At Khomeini i moskeen på Vibevej æres ved en særlig fest, og hans ord som ayatollah og mahdi (højeste shiamuslimske leder) er lov.

 

·          At han i sin bog ”Islamisk styre, Khomeinis Mein Kampf” (Oslo 1985)gir opskrift på, hvordan man vælter vestlige styreformer og begår og dræber kritikere:

. 

 Citat: ”En vantro regering må ikke have frie hænder.Vi må skabe den rette atmosfære, hvor vi kan opdrage en loyal generation og tilintetgøre de vantro regeringers ulovlige magt. Vi har ikke noget andet alternativ end at arbejde på at ødelægge de fordærvede vantro systemer. Dette er en pligt, som er betroet alle muslimer, hvor de end opholder sig at lave en revolution for islam. Vi må uophørligt propagandere, afsløre den uærlighed og de forbryderiske planer, som findes hos de vantro myndigheder.  Hele den islamiske masse bliver på denne måde sat op imod dem, og da er vort mål nået”(s.34-35,108).

·         Citat: Hellig krig er Allahs velsignelse til menneskeheden Kernen i Khomeinis og revolutionsgardens ideologi blev formuleret i hans tale fra balkonen i hans hjem på Profeten Muhammads fødselsdag 12.12.1984: ”Hvis vi tillader de vantro at spille deres rolle med at korrumpere verden, vil deres moralske straf blive desto strengere. Derfor vil vi gøre dem en tjeneste, hvis vi dræber dem for at sætte en stopper for deres korrupte aktiviteter. For deres eventuelle straf vil blive mindre. At lade de vantro fortsætte med at leve, betyder at tillade dem at gøre endnu flere korrupte ting. At dræbe dem er den kirurgiske operation befalet af Allah Skaberen….. De, som følger Koranens love, er agtpågivende over for at opfylde islams lov om Qissas (gengældelse) og at vi skal dræbe…. Krig er en velsignelse for verden og for enhver nation. Det er Allah selv, som befaler mænd at føre krig for at dræbe. Koranen befaler: ”Før krig indtil al fordærvelse og ulydighed mod islams guddommelige lov er renset ud!"

 

·         Citat af Khomeini: ”De krige, som vor Profet – velsignet være hans sjæl – førte mod de vantro, var guddommelige gaver til menneskeheden. En gang vandt vi krigen, nu skal vi vende os hen til andre krige. Ja det vil ikke være nok. Vi har at føre krig indtil al fordærvelse, al ulydighed mod islamiske love over hele verden er ophørt. Koranen befaler: ”Krig indtil sejr!” En religion uden krig er en forkrøblet religion. .. Vi ved, at det at dræbe de vantro, er en af de nobleste missioner, som Allah har reserveret for menneskeheden”.(citerne kan studres nærmere i bøgerne: Rolf S. Henriksen ”Hellig krig, terror eller Kolonisering”ISBN 87-91107-02-4 og Amir Taheri: ”Holy Terror”.

 

Moskeen er imod grundloven §  67, der tillader trosfrihed, dog kun under visse klare forudsætninger: ” at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.

Moskeen er imod grundloven gennem sit arbejde for at indføre islamiske sharialove, hvilket reelt betyder, at man arbejder for et parallelsamfund med lovgivningsmæssig  forskelsbehandling af mennesker. Dette strider mod Grundloven

Moskeen er fra Irans side ikke et instrument FOR integration i det danske samfund, men det modsatte: DESintegration.
Hvad kan man gøre når man som nabo ikke bliver hørt?

Protester i dine lokale blade.

Skriv til borgmesteren i Kbh.

Skriv til borgmesteren for teknik og forvaltning. Bo Asmus Kjeldgaard
Skriv til borgemster for integration i Kbh. Claus Bondam

Skriv til kirke- og integrationsminister Birthe Rønn Hornbæk: Christiansborg

Skriv til justitsministeren

Skriv til dit eget parti

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk