Sufifatwa: Jag danskere ud af Nørrebro!
skrevet af Tariquah

Sufifatwa opfordrer til at jage danskere ud af Nørrebro!

Følgende brev er på dårlig dansk sendt i okt.-dec. 2001.
Et enkelt eksemplar af brevet havnede i en ikke-muslimsk institution på Nørrebro .
Brevet er fra "Tariquah - hellig jihad, Danmark", d.v.s. de muslimske sufiordener (islammystikere i Danmark). Det er sansynligvis skrevet af tyrkere: bemærk den tyrkiske betegnelse for Tyrkiet: "Türkie", samt de halvt-engelske ord fait (sikkert faith) og mosker (dansk flertal af engelsk mosk).
Bemærk, at brevet er en konklusion/bestemmelse ifølge Fiqh, dvs. islamiske retslærde og er udsendt som fatwa, dvs. juridisk bestemmelse for de troende. Det er uklart om disse retslærde (ulamaer), som har foretaget denne islamiske "retsafgørelse" er bosiddende i Danmark eller udlandet.

Tariquah jihads fotokopierede brev:

sendt til "muslimske støtter i Danmark".

"Vi er nu mange indvandrer i Danmark og vi bliver hvert år ca. 15-20.000 flere. Det er derfor vigtigt, at vi får vores eget område i Danmark, hvor muslimer kan leve som den hellige Koran bestemmer. Det er vores menneskeret at få vores eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting.

Vi er mange muslimer på Nørrebro, og Nørrebro ligger i hovedstaden og nær lufthavnen. Derfor skal vi gøre Nørrebro til en islamisk bydel kun for os muslimer, hvor vi kan have vores kvinder i fred, hvor kvinder kan gå tildækket, som den hellige Koran bestemmer, hvor der er rent og befolkningen er ren, vi skal have mange islamiske skoler; hvor piger og drenge kan gå hver for sig, gymnastik og lejerskole, billedkunst af mennesker, biologi og andet dårligt skal forbydes. Vores drenge må ikke gå i bad med andre, for muslimske drenge er omskåret og må ikke vise sig, for han er uden hud og altid klar til at lave børn. Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i verden som den hellige Koran siger. Husk selv Tyrkie, som i dag er 99% muslimsk, var engang kristen og uren. Men de kristne og danskerne har ingen kraft, tro eller fait, derfor er de svage og vi er stærke.

Muhammad Gelle sagde for nogen tid siden i pressen, at vi muslimer gerne vil rejse hjem til vores egen kultur, hvis vi fik penge 100.000 kr. hver. Men han tager fejl. Det har taget os 1400 år at komme til Danmark og vi rejser aldrig hjem for vi må ikke svigte islams mål khalife. Islam er den største og hurtigst voksende religion. Enhver som ikke arbejder for Kahilfa er vores fjende. Mange danske piger gifter sig med muslimske mænd og deres børn bliver automatisk muslim ifølge den hellige Koran og selv om manden skiller sig senere og henter sig en muslimsk kone. Men en muslimsk pige må ikke gifte sig med en dansker, for en pige er svag og kan ikke viderføre islam. Hun får mandens kraft ind i sig når hun bliver gift, men hun kan ikke give kraft. Hun bliver som et dyr, hvis hun får en dansk mands kraft ind i sig, hun bliver uren og vanære islam. Når en muslimsk mand får en dreng med en dansk eller anden uren og vantro kvinde, bliver drengen omskåret og tilhører det muslimske broderskab, som gælder over hele verden. Vi holder sammen ligegyldigt hvor i verden vi kommer fra. In sha-Allah. Den hellige profet har givet os Koranen og vores tro er stærkere end alle verdens våben. Vi har vores love og regler fra Allah. Mens danske politikere er korrupte og bliver valgt hver 4. år og laver hele tiden nye love, mens vores love og regler gælder til evig tid og derfor rene. Danskerne lader urene politikere bestemme, men Allah ved bedst - lovens bog den hellige Koran skal være vores Parlament. Lad os indføre vores lov på Nørrebro. Overtage så mange forretninger og lejligheder, så rejser danskerne, vi skal lave vores egen skoler, tehuse, klubber og få så mange danskere væk, for de ødelægger vores børn og kvinder. Danske kvinder lever urent og drikker og knepper med nye mænd hver weekend og de skal ud af vores område.

Dette er bestemt ifølge FIQH og skal efterleves af alle muslimer som fathwa.
TariQah - Hellig Jihad Danmark. 22-10-01".
(Her følger en arabisk underskrift).

Brevet er et ekko af f.eks. tyske muslimers krav, som af nedenstående eksempel fremgår af det islamiske blad: "Islam hier und heute" (nr. 10, 1994, s. 6):

"Det er ønskværdigt, at muslimen opholder sig i islamiske omgivelser, da muslimen ellers konstant er konfronteret med det islamisk forkastelige, og faren består i negativ indflydelse."
Endvidere bladet "Morgendämmerung" nr.11/12,1995 s.19ff. Oprettelsen af autonome områder. "Den vestlige dominansholdning må afgjort tilbagevises, som vil foreskrive muslimerne, hvor meget af deres tro/lov der må tolereres i Vesten.- ...Det vestlige samfund må acceptere den islamiske realitet, dvs. sådan som muslimerne vil danne deres omgivelser. Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egen initiativer at skabe muligst mange autonomiområder, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding og som kan praktiseres autonomt"(Udgivet af "Islamiskes centrum, Hamburg").Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk