Legender med baggrund i de falske barnsdomsevangelier
skrevet af Koranen

Koranen har optaget en lang række legender om Jesu barndom og den første kirke. Disse legender er blevet til flere hundrede år efter evangelierne og Det Nye Testamentes blev skrevet ud fra ønsket om at kende Jesu barndom, som ikke er omtalt i Det nye Testamente. Legenderne blev til i tiden mellem 150 og 500 efter Kristus og er aldeles uhistoriske og er ikke anerkendte . de kaldes derfor apokryfe. Den første legendesamling er Jakobus protevangelium fra tiden efter 150. Flere af disse legender indgik langt senere sammen med andre nyere legendemateriale om Jesu barndom i Det arabiske barndomsevangelium, som blev til i Syrien. Mundtligt vandrede disse historier rundt i Arabien, hvor Muhammad har haft lejlighed til at høre dem. Legenderne møder vi derfor i Koranen som åbenbaringer fra Allah til Muhammed.
Eksempler på dette legendestof er legenden om Jesus, der talte i vuggen, legenden om syvsoverdag, om barn Jesus og lerfuglene og palmetræet der nejede sig, samt "Bord dæk dig eventyret". Muhammed har øjensynligt opfattet disse historier som en del af Kristendommen, medens han øjensynligt ingen kendskab haft til det det Nye Testamente.


Det apokryfe arabiske barndomsevangelium
(Legender fra Syrien, som en vandret til Arabien i arabisk oversættelse).

Legenden om Jesus i vuggen.
Legenden om palmetræet.

Sura 19. "Maria"
19. Han (englen Gabriel) sagde: Jeg er da den udsendte af Herren.(jeg er sendt) for at skænke dig en god dreng. 20. Hun sagde: Hvordan skal jeg få et barn, hvor jeg ikke har berørt en mand og ikke er en horekvinde? 21. Han sagde: sådan (er det). Din Herre siger: Det er let for mig. Og vi gør ham til et tegn for menneskene, og fordi vi vil vise barmhjertighed. Det er en besluttet sag. 22. Da var hun gravid med ham. Og hun trak sig tilbage til et fjernt sted. 23. Og smerterne fik hende til at gå til stammen af en palme. Hun sagde: var jeg dog blot død og gået helt i glemme. 24. Da kaldte (Jesusbarnet) og sagde. Vær ikke ked af det, Herren har givet en kilde under dig. 25. Og ryst palmen, idet du trækker. Så lader den saftige friske dadler falde ned på dig. 26. og spis og drik og hav et tørt øje. Og ser du et menneske, så sig: Jeg har lovet den barmhjertige at faste. Derfor vil jeg i dag ikke tale med et menneskeligt væsen. 27 Så kom hun til hendes folk idet hun bar barnet på armen. De sagde: Maria du har gjort noget slemt. 28. Aarons søster; din far var da ikke en slem mand og din mor ingen horekvinde. 29 Så pegede hun på ham (barnet). De sagde: hvordan skal vi tale med én, der som lille barn endnu ligger i vuggen? Han sagde: Jeg er Guds tjener. Han har givet mig skriften og gjort mig til profet. 31 og han har givet mig velsignelse, hvor jeg end er og har befalet mig at bede og givet fattigskat, så længe jeg lever. 32 for at jeg kan være from mod min mor. 3..3 Velsignet den dag jeg blev født, og den dag jeg dør og den dag jeg atter opvækkes til liv. 34 Af en sådan art er Jesus, Marias søn, for at sige sandheden, om dem (de kristne) som tvivler.

88. de siger: Den barmhjertige har tillagt sig et barn. 89. Der har I gjort noget skrækkeligt. Himlen bryder (af vrede) fra hinanden og jorden spalter sig, så bjergene styrter sammen, 91. at de tilskriver den barmhjertige et barn. 91. Det sømmer sig ikke at den barmhjertige skulle have et barn.


Sura 5. "Bordet"

Legenden om Jesus i vuggen.
Legenden om lerfuglene.

110. Da Allah sagde: Jesus Marias søn. Tænk på min nåde, som jeg gav dig og din moder Maria, da jeg styrkede jer med den hellige ånd, så du som barn talte til folk i vuggen, og senere da jeg lærte dig skriften, visdommen toraen (loven) og evangeliet, og da du med min tilladelse skabte noget af ler, som så ud som fugle, og du blæste på dem, således at de med min tilladelse virkelig blev til fugle.

Nadveren forvandlet til eventyret om "Bord, dæk dig".
Sura 5
112. Da disciplene sagde: Jesus, Marias søn. Mon din herre kan skænke os et bord med retter ned fra Himlen? Han sagde: Frygt Gud når I er troende. 113.De sagde: vi vil spise af det (bord) og være helt sikre, at du har sagt os sandheden om det bord og være vidner. 114. Jesus Marias søn sagde: Du vores gud og herre. Send et bord ned fra himlen, som for os fra nu af og altid skal være en fest og et tegn fra dig. Og skænk os... Du skænker det bedste. Og når en af jer (efter at bordet er sendt ned) stadig ikke tror, vil jeg straffe ham, sådan som ingen på denne jord endnu er blevet straffet.
116. Og da Allah sagde: Jesus, Marias søn. Har du måske sagt til folk: tag mig og min mor som Guder" Han svarede: Priset være du. Sådan noget må jeg ikke sige, det har jeg ikke ret til. Og hvis jeg virkelig skulle have sagt det, så ville du vide det. Du ved jo besked om alt, hvad jeg har i mig. Du alene kender de skjulte ting. 117. Jeg har kun sagt, hvad du har befalet mig.

5.72. Vantro er sandelig de, som siger , Gud er Kristus, Marias søn. .... Helvedes ild vil optage dem.
75 Kristus, Marias Søn er kun et sendebud.

Syvsoverdag, den 27.juni ifølge helgen-alamakken.
Går tilbage til en legende fra det 5. årh. om 7 kristne fra den lilleasiatiske by Efesus, som under en kristendomsforfølgelse blev muret inde i hule. Da man åbnede hulen 200 efter havde de været i en dyb søvn og vågnede igen.

Legenden er af kryptiske veje kommet til Arabien, hvor Muhammad indskriver den i koranen som en åbenbaring fra Allah (Utrykkes gennem et "Vi").
Den findes i Sura 18 med navnet "Hulen", der bl.a. handler om Guds skaberværk.

1.Lovet være Allah, som har nedsendt skriften gennem sin tjener (Muhammad), og intet har lavet deri som fører bort far den lige vej, 2. (en skrift som ) er sand, for at han skal true (de vantro) med stor styrke, og forkynde en skøn løn for de troende som gør hvad ret er., 3. idet de skal være evigt, 4. og (for at) advare de, som siger: Gud har fået et barn! De har ingen viden om det, lige så lidt som deres fædre. Det er et alvorligt ord, som kommer ud af deres mund. De siger intet andet end løgn. 6. måske vil du, hvis du ikke tror denne historie ombringe dig selv, idet du er efter dem. 7. Vi har gjort det der er på jorden( vegetationen?) til et smykke for dem, for at stille menneskene på prøve og se hvem der handler bedst,
8. Vi vil gøre det som findes dér til et udtørret sted. 9. Eller mener I ikke, at folkene i hulen med indskriften var et af vore tegn, som man skal under sig over? 10. dengang mændene trak sig tilbage til hulen og sagde: "Herre skænk os barmhjertighed fra dig og bered os i denne sag den rette vej". 11. Så slog vi dem på øret således at de et stort antal år var (bedøvede). 12. Derpå vækkede vi dem, for at få i erfaring hvilken af de to grupper ville kunne regne ud hvor mange år de havde været i hulen. 13. Vi beretter dig denne historie helt sandt. De (folk i hulen) var folk, som troede på deres Herre. Og vi styrkede dem i retlinethed. 14. Og vi gjorde deres hjerte stærkt og da de stod og sagde: Vores herre er herre af himmelen og jorden. Vi vil ikke bede til nogen anden Gud. Eller ville vi påstå noget som er langt fra. Disse folk har i stedet taget andre guder. Hvorfor bi bringer vi dem ikke en klar fuldmagt over dem (guderne)? 16. Træk jer nu tilbage til hulen idet I holder jer borte fra dem og det som de tilbeder udover Allah.
25. Og de forblev 300 år i hulen og 9 til.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk