Jihad som kolonisering af vesten.Nye tekster.
skrevet af Flere sunnimuslimske forfattere

Nyformuleringen og genoplivningen af jihad går igen i muslimske blade af meget forskellig observans, i udtalelser fra islamiske konferencer og på hjemmesider. Sammen viser de på én gang en meget flimrende billede og dog et klart mønster, som man ikke kan tage fejl af. I det følgende vil vi se på et udsnit af sunnimuslimske tanker vdr. jihad:

”Islam er vendt tilbage til sin europæiske hjemstavn: En tusindårig europæisk-islamisk civilisation på den iberiske halvø var aftenlandets vugge. Øst-vestdialektikkens sammenbrud åbner for islams nye udfoldelse i Europas hjerte. Efter den jødisk-kristne epoke kommer det europæisk-islamiske herredømme og livsform” (Europæiske muslimers verdensbevægelses møde i Berlin 07.10.1990).

Ideen om kolonisering går dog igen mange steder ikke mindst i England. F.eks. sagde den kendte islamiske teolog og leder for "UK-Islamic mission" på et stort møde i missionen, at "det store flertal af den ikke-muslimske befolkning er hvide europæere, som selv er indvandret", og gav dermed den islamiske indvandring legitimitet til at overtage hele England. For ham er den islamiske stat i Europa "målet for alle muslimer". Det, det drejer sig om er, "at frigøre mennesket fra nationernes slaveri til et frit broderskab, baseret på et totalt engagement og fuldstændig underkastelse under Allah, som ikke bare er skaber, men også mester, herre, autoritet og lovgiver", d.v.s. lovgiver af islamisk lov (Kari Vogt: "Kommet for å bli. Islam i Vest Europa". Oslo 1995).

Allerede i 1970erne sagde den engelske muslimske filosof Makmud Brelvi: "De gudfrygtige (muslimer) kan ikke leve side om side med de vantro. De gudfrygtige må derfor indrette et gudfrygtigt regime for hele verden. Ikke af egenkærlige, selviske grunde forlanger vi herredømmet over verden" (Gerhard Konzelmann: "Den islamiske Udfordring", København 1981).

Rektor for den islamiske lovskole i London "Sharia School" siger: "Målet er magtovertagelse. I Europa fungerer vi som pressionsgrupper, og et af vore vigtigste mål er at få muslimer til at skaffe sig en uddannelse. Den vestlige livsform skal undermineres, de menneskeskabte love må fjernes, islamiske love må indføres!" (Kari Vogt: "Kommet for å bli. Islam i Vest Europa." Oslo 1995).

"Det vestlige samfund må opgive sin assimilationspolitik og acceptere den islamiske realitet, d.v.s. sådan, som muslimerne vil danne sine omgivelser. Hvad muslimerne aktuelt kan gøre og også skal gøre, er ud fra egeninitiativer at skabe sig så mange autonomiområder som muligt, altså indretninger og strukturer, som udvikler sig uden ydre indblanding..."(Bladet Morgendämmerung nr.11/12,1995, s.19 ff. Islamisches Zentrum, Hamburg).

Jamahir F. Abdallah, formand for den danske “Islamic Student Organisation”. ... Vi finder os ikke i mere at blive hundset med af ikke-troende.... Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen blande sig i. Muslimer er frie mennesker, danskere er slaver af druk og narko og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge narrer den mindre kloge”. (Læserbrev 06.04.97, Ekstra Bladet).
Privat gør yderliggående muslimer sig også deres tanker, når de låner fra de store islamiske hjemmesider og formulerer deres egen ”kop te” som i dette tilfælde med en dansk muslim, som arbejder med en hjemmeside, han kalder den for Omars hjemmeside:

”Islams måde at udsprede sig selv på.
Islams smukke, unikke og universelle metode, hvorved den udspreder sig, er defineret og fastsat i de islamiske lovgivningskilder: Koranen og Sunnah. Disse to udgør muslimernes eneste referencer i hele livet og alle dets aspekter.
Allah siger:
"Kæmp imod dem, der ikke tror på Allah og Dommedagen" [Al-Tauba: 29]

"Kamp (Jihad) er obligatorisk for jer" [Al-Baqara: 216]

"Og kæmp imod polyteisterne som en helhed, som de kæmper imod jer som en helhed" Sig (Muhammad): O menneskehed, jeg er et sendebud til jer alle (hele verden) fra Allah". [Al-Tauba: 36]
"De, der er virkelig troende, kæmper for Allahs sag" [Al-Nisa: 76]
"Og bekæmp dem, indtil der ikke er fitnah (kufr), og indtil hele Deen'en er for Allah" (d.v.s.., at Allahs deen (islam) er suveræn over hele kloden) [Al-Anfal: 39]Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk