Jihad i Sunni-islam
skrevet af Al-Azhar universitetet i Kairo

Nyformuleringen jihad i sunni-islam siden 1972

Et vigtigt dokument for den nye forståelse og nytolkning af jihad, er fornyelsen af begrebet på Al-Azhar universitetet i Kairo 1972 ved "The Academy of Islamic Research” . Al-Azhar er normgivende i Sunni-islam, d.v.s.. for 90% af muslimerne:

"Jihad er vejen til at opnå sejr.
(Uddrag af kap.I): Definitionen af jihad:
Ordet Jihad betyder at anstrenge sig med alle midler. Det betyder at kæmpe hårdt, indtil du er udmattet. At gå imod
fjenden, er at bekæmpe ham.
Jihad - i religiøs sammenhæng - betyder at bruge alle midler til at betvinge og bekæmpe fjenderne. Jihad er et islamisk ord, som andre nationer bruger det i betydningen krig".

Grunde ifølge hvilke jihad er tilladt:
"Det er ulovligt at opgive jihad og gå ind på fred og svaghed, medmindre det at opgive jihad for en stund er, for at samle nye kræfter, såfremt muslimerne er svage og fjenderne er stærkere.
Opgiver en enkelt gruppe af nationen at gennemføre jihad, da vil hele nationen blive beheftet med synd......"
Uddrag af kap.II.:
"Krig er basis for omgangen mellem muslimer og deres modstandere, medmindre der er klare grunde til fred som f.eks., at de andre antager islam eller indgår en overenskomst med dem.
…men muslimer har frihed til at bryde deres overenskomster med fjenderne, når de er usikre på, om disse vil forråde dem.......
(Al Azhar Universitetet “The fourth Conference of the Academy of Islamic Research” Rajab 1388 (1972)).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk