Terroristen Muhammad Attas Testamente
skrevet af Mohammed Atta

Atta, som fik sin universitetsuddannelse ved den tekniske højskole i Hamburg- Harburg i Tyskland, styrede det første fly med over 60 passagerer ind i det første tårn på World Trade Center i New York.

Sammen med den åndelige vejledning for mordkommandoen fandt man i Attas taske hans Testamente, som er langt og vidtløftigt delt i 18 punkter hvoraf jeg kun vil gengive nogle få:

"I Guds den almægtiges navn

Døds testamente
Dette er hvad jeg ønsker skal ske efter min død. Jeg er Mohammed, søn af Mohammed al-Amir Awad al-Sajjid: Jeg tror at profeten Mohammed er Guds sendebud, og har ikke den mindste tvivl , at tiden vil komme, da Gud vil lade alle mennesker opstå af deres grave. jeg ønsker at min familie og enhver, som læser dette, frygter den almægtige Gud og ikke lader sig aflede af livet; at de må frygte Gud og følge Gud og hans profeter, hvis de er sande troende. For at mindes mig, ønsker jeg, at de skal gøre som (profeten) Abraham, der pålagde sin søn at dø som en god muslim. Når jeg dør, skal de, som arver min ejendom, gøre følgende:
1.De som lægger mit lig på båre skal være gode muslimer, for det vil Gud og hans tilgivelse anbefale mig.
2. De, som lægger mit lig på båre, skal lukke mine øjne og bede om, at jeg stiger til himlen, de skal give mig nye klæder og ikke lade mig være i dem, jeg døde i.
5. Hverken gravide kvinder eller urene personer skal tage afsked med mig - det forkaster jeg.
8. De, som vasker mit lig, skal være gode muslimer. Der skal heller ikke være for mange, medmindre det er ubetinget nødvendigt.
10. Ligklæderne skal bestå af tre stykker hvidt stof, men ikke af silke eller andet dyrt materiale.
11. Kvinder skal hverken være tilstede ved begravelsen eller senere ved graven.
13. Ved gravlægningen skal jeg begraves sammen med gode muslimer med ansigtet vendt mod Mekka.
Den, som ikke overholder anvisningerne i dette Testamente eller handler imod religionens bud, vil i sidste ende blive draget til ansvar herfor.
Skrevet den 11. april 1996, efter den islamiske kalender i Dhu al-Kada i året 1416

Skrevet af Mohmmed al-.Amir Awad al-Sajjid

Vidne: Abd al-Ghani Muswadi

Vidne al-Mutasadik Munir" (Oversat fra arabisk til engelsk af FBI).

I Danmark har jeg kun set løsrevne citater fra brevene og ikke en offentliggørelse i sin helhed. IAnbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk