Terroristen Mohammed Attas instruktionsbrev
skrevet af Muhammed Atta

Her er oversættelsen af Mohammed Attas brev, som sammen med hans testamente lå i en taske i Bostons lufthavn.Brevet er gennemvævet af indirekte korancitater,som den ukyndige ikke straks ser. Atta tog sin universitetsuddannelse ved den tekniske højskole i Hamburg-Harburg i Tyskland. Han styrede det første fly ind i World Trade Centers tårn.

"Arbejdet og gruppens arbejde (dvs. arbejdet for profeten) skal have prioritet, fordi dette er Sunna (profetens efterfølgelse; red.). Vi er forpligtede på denne opgave. Gør ikke dette for dig selv, men for Gud den almægtige. Et eksempel er Ali Ibn Abi Talib (profeten Muhammads svigersøn; red)- Gud velsigne hans sjæl. Han var i strid med en vantro, som spyttede på Ali - Gud velsigne hans sjæl -. Først ville Ali ikke bruge sværdet mod den vantro, men bagefter gjorde han det. Efter striden spurgte nogle tilhængere ham, hvorfor han ikke øjeblikkeligt havde brugt sværdet mod den vantro. Ali - Gud velsigne hans sjæl - svarede: Da han spyttede, skyede jeg at reagere straks, fordi jeg frygtede at tage hævn for mig selv; jeg ville heller tage hævn for Gud.

Gud siger, at du på jorden skal være uden ønsker, men gud vil belønne dig til sidst når du dør. Når gerningen er gjort, og alt er forløbet godt, vil alle række hinanden hænderne og sige, at dette var en aktion i Guds navn. Andre brødre skal ikke frygte og styrtes i forvirring, men skal tale med dem, berolige dem og give dem mod. Der findes intet bedre for nogen, end at læse versene fra koranen, da Gud sagde, at man skal kæmpe i hans navn og at man skal opgive det, man har i dette liv, for et andet og bedre i Himlen.

I et andet vers siger Gud: Anse ikke de mennesker, som har handlet i Guds navn og derved er døde, som døde (de lever i Himlen).
Brødrene, som gensidigt anerkender hinanden, skal være tilfredse dermed og trøste hinanden, og deres hjerte skal fyldes med lykke. Enden er så nær og Himlens løfter er så nær, at de kan gribes. Åben dit hjerte, sig velkommen til døden i Guds navn. Og det sidste der er at gøre, er til stadighed at huske på Gud, og de sidste ord bør være, at der ikke er nogen Gud uden Allah og Muhammad er hans profet. Derefter vil jeg møde Gud i himlen.

Betragter man mængden af vantro, som vil Gud - til trods for det høje antal vantro - bidrage til at de troende muslimer besejre flertallet. Gud sagde: Når de troende påbegynder krigen mod de vantro, vil de troende huske på, at Gud bistår dem og at de vil sejre.

Derefter 2.fase:
Når taxamanden kører dig til (M), så sig noget til ham om byen og de andre byer. Når du ankommer og ser (M) og står ud af taxaen, så bed til Gud; og bed til Gud, hvor du end går hen og smil, og stol på, at Gud altid bistår den troende og englene beskytter dig, selv om du ikke selv bemærker det. Bed, at alle er skabt af Gud, og bed om, at du gør det, som Gud har pålagt dig. Bed om, at du gør det, fordi den vantro ikke erkender den sande Gud og du intet har at gøre med ham (altså vantro personer; red.).
Når du har bedt disse bønner, vil alt gå let for dig, for Guds kraft er med dig, og Gud lovede sine tilhængere efter at have bedt disse bønner:

1. at dette skete på grund af Guds velsignelse og tilgivelse;

2. at der ikke må ske de mennesker noget, som udførte planen;

3. at du følger Guds lære. Gud siger, at du har hans velsignelse og tilgivelse, og der ikke vil ske dig noget ondt, så længe du følger den almægtige Gud, som har skabt alt; for de vantros gerninger og ord vil ikke hjælpe dem og vil ikke skade dig; Gud har viljen, fordi du er en troende. De troende frygter ikke nogen, og de, som er bange er sønner og døtre af djævelen, og de er djævelens slaver. Men de, som frygter Gud og handler efter hans vilje, vil ved afslutningen være de rigtige. Gud sagde, at djævelen vil overvælde sine tilhængere.

Alle vestlige civilisationer, som nyder deres magt, er i deres indre meget svage. Så hav ikke angst og ingen frygt, når du er en troende, for troende frygter kun Gud den almægtige, som har magten over alt. troende tror i fortrøstning af at de vantro endeligt vil blive besejret. Husk på at gud vil smadre og besejre de vantro. Husk på orden fra den almægtige, og du skal sige det et tusinde gange - og ingen vil bemærke det, om du siger det eller ej - til Guds ære husk på hans ord, at den troende, som siger det af hjertet, vil komme i himlen. Også profeten - Gud velsigne ham - siger, at når man tager Himlen og jorden i den ene hånd og gud i den anden, vil den hånd, som ham holder Guds med være øverst. Du kan smile når du citere guds ord, og hans skønheds ord består i, at du ikke siger og reciterer dem højt, du kan side dem i tankerne. Det er nok at du søger, at ophøje islam og kæmpe under islam fane, ligesom profeten - Gud bevare hans sjæl - og hans tilhængere har gjort.

Vis ikke udenpå at du er forvirret, men vær stærk og lykkelig med åbent hjerte og fortrøstning, for du gør et arbejde, som er velbehageligt for Gud og som han velsigner. Dagen i Himlen vil komme, Guds vilje, og du vil have dette vers i himlen: Himlen smiler, min unge søn, for du marcherer mod Himlen. Overalt hvor du går hen, og ved alt hvad du gør, tænk og bed til Gud, for Gud er altid hos sine tilhængere, som tror på ham, og Gud vil gøre det let og velsigne dig og krone dit arbejde med succes, og du vil ved afslutningen være den sejrende.

Den 3.fase
"Når du er i flyet, så snart du betræder flyet, skal du bede til Gud, for enhver, som beder til Gud, skal vinde, for du gør dette for Gud. Som den almægtige profet sagde, er een handling for Gud bedre end hele verden og alt på jorden. Så snart du betræder flyet og sætter dig på sædet, husk så på hvad der er blevet sagt til dig tidligere
og bestræb dig på at huske Gud. Gud sagde, at du, når du er omgivet af vantro, skal sidde stille og huske på, at Gud giver dig sejren ved slutningen. Når flyet bevæger sig, så snart flyet langsomt sætter sig i bevægelse og drejer i retningen (K) bed så bønnerne for rejsende muslimer, for du rejser for at møde Gud og for at nyderejsen. Du vil bemærke, at flyet standser og så på ny flyve. Denne er timen, hvor du skal møde Gud og bede til Gud som Gud i sin bog har sagt det, Gud hjælp mig at gøre dette og lad os sejre over de vantro nationer og i et andet udsagn fra Gud, Gud tilgive os vore synder og hjælpe os til at nå det, vi forsøger, og lad os sejre over de vantro folk og som profeten Mohammed - Gud velsigne hans sjæl - sagde Gud besejre dem og lad os sejre og slå de vantro ned og lade deres hoveder nedsænke sig. Bed for dig selv og dine muslimske brødre om at få sejren ved enden og frygt intet,
du vil snart møde Gud. Enhver burde være beredt til at tage sin del, og din del bliver ved Guds vilje belønnet.

Når du begynder din handling, så slå hårdt til som en helt, for mennesket må ikke undlade den påbegyndte handling. Du kommer ikke til jorden igen og plant angsten i de vantros hjerter, som Gud sagde, slå meget hårdt til i dine drab i en viden om, at himlen venter på dig og forventer dig og at du der vil føre et bedre liv og engle råber dit navn og bærer for dig de skønneste klæder.

Aftenen før du udfører din handling:
1) Du skal recitere, at du dør for Gud. Barber væk alt overflødigt hår fra din krop, parfumer din krop og vask din krop.

2) Se din plan meget igennem og genkend den og forvent en reaktion såvel som en modstand fra fjenden.

3) Reciter versene om tilgivelse og det som Gud holder beredt for martyrer, for de kommer i himlen.

4) Tænk på at du i denne nat, natten før din dåd, skal lytte og være lydig, for du vil blive konfornteret med en vanskelig situation, og den eneste vej som findes er at lytte og at være 100% lydig. Sig at du har pligten at gøre dette. Gud siger at du skal følge hans befalinger og sine profeter og ikke øve modstand, for ellers vil det mislykkes. Vær tålmodig, for Gud er med de tålmodige.

5) Stå op i nat og bed for sejren, så vil Gud gøre alt let og beskytte dig.

6) Vær altid på din post og husk alt. Allerbedst er det at recitere koranen og at vide, at du endelig forlader denne jord og snart kommer i himlen.

7) Rens dit hjerte for alle dårlige følelser, som du har, og glem alt fra dit jordiske liv, for alt, hvad du har gjort i denne verden, vil snart være forbi. Tiden er moden til at gøre det rigtige. Vi har spildt vort liv, og nu er lejligheden og timen kommet at vi kan give os hen til Gud og adlyde ham.

8) Åben dit hjerte, for du er kun et kort øjeblik fjernet fra det gode, evige liv, fuldt af positive værdier i selskab med martyrer. Det er det bedste selskab man kan befinde sig i. Vi beder om Guds velsignelse og er optimistiske, for den almægtige Gud kan lide optimistiske mennesker, som gør ting for Gud.

9) Husk på hvad du skal gøre og sige i tilfælde af du bliver fanget. Bliver du fanget, sker dette ikke fordi du har begået en fejl, og det er ikke pågrund af dig. Det skete ud fra Guds årsager, og Gud vil ophøje dig og tilgive dig alle synder. Det er kun Guds foreløbige vilje. Nyd det, for du bliverbelønnet gennem Gud den almægtige. Gud sagde, at enhver, der har kæmpet for ham, kommer i himlen.

10) Husk altid på hvad Gud har sagt, du har håbet på at blive martyr, før du møder ham, og nu blev du....( punkterne betyder, at vi begge ved det, derfor skriver jeg det ikke). Derefter husk på koranversene, som siger, at den mindre gruppe vil besejre flertallet. Det er Guds vilje. Og som Gud sagde, når Gud er med dig, vil du ikke blive besejret, og bliver du besejret, er Gud den eneste, der kan ophøje dig.

11) Påmind dig selv gennem dine bønner og med dine islamiske brødre, og husk altid på dine brødre i dine bønner, morgen og aften.

12) Husk din bagage, tøjet, kniven og tingene, som du behøver, husk dit legitamentationsdokument, dit pas og alle dine papirer.

13) Efterprøv før rejsen dine våben, for du vil behøve dem til udførelsen af din handling.

14) Tag dine bedste klæder på og følg dermed dine forgængers eksempel, som før kampen iførte sig gode klæder. Bind dine sko meget stramt og tag sokker på, således at skoene sidder tæt til dine fødder. Dette er indlysende og Gud vil beskytte dig.

15) Bed om morgenen i gruppen, for det er en god belønning og hver især vil efter handlingen huske på, at du bad med dem. Forlad ikke lejligheden før du er vasket og er ren, for englen vil tilgive dig, når du er ren og har bedt til Gud. Som Gud siger, det er en god vane at være godt barberet og det står således i hans bog".
Dokumentet slutter med ordene: "Vi kommer fra Gud og til Gud vender vi tilbage".
Islameksperter anser dokumentet med terrorbefalingerne for at være autentisk.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk