Hvor mange ekstremister? 2 undersøgelser
skrevet af Public Eye og The Guardian

Hvor mange ekstremister er der?
2 engelske undersøgelser

 

BBC kom allerede i 1989 udsendelsen "Public Eye" frem til følgende resultat. I denne undersøgelse gik 30% af de adspugte engelske muslimer ind for, at forfatteren Salman Rushdi skal dræbes. 65% gik ind for, at islamisk lov har mere gyldighed end engelsk lovgivning.
 

 Den engelske avis The Guardian kunne den 1.12.2004 berette om en undersøgelse, som avisen havde foretaget blandt britiske muslimer: Ud af de adspurgte britiske muslimer ønskede hele 61 pct. de islamiske sharialove anvendt i såkaldte "interne anliggender", såsom skilsmisse, forældremyndighed, mands- og kvindelove og arvespørgsmål. Det er klar tale: Ønsket af et parallelt muslimsk retssystem, der sætter engelsk lov ud af kraft,  vidner om, at "integrationen" af flertallet af muslimske indvandrere i England aldrig har fundet sted.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk