Forskingsrapport:41% vil bruge vold for at fremme islam
skrevet af Heitmeier og Helmut Schröder

Hvor mange ekstremister er der?

Det tyske social-, sundheds og arbejdsministerium lavede 1997 sammen med det tyske fredsforskningsinstitut en omfattende universitetsrapport og fik et chokerende svar. Undersøgelsen blev lavet blandt tyrkiske 2. og 3.generationsindvandrere.  24% svarede, at de ville dræbe for islam,  36% vil bruge fysisk vold overfor de "vantro", hvis det tjener islam, hele 41% vil bruge vold for at forsvare æren, 56% siger, at man ikke skal tilpasse sig Vesten , 55% at en muslim skal leve efter devisen "øje for øje tand for tand", 75% siger at de aldrig vil føle sig som tyske borgere, 45% mener, at alle demokratier vil gå over til islam og forkaste demokratiet, og hele 50 % vil oprette et islamisk teokrati efter Koranens regler. ( Heitmeyer, Müller, Schröder: Forlockender Fundamentalismus.Türkische Jugentliche i Deutschland. Frankfurt am Main 1997.)

Når for eks. 41% siger, at de vil bruge fysisk vold mod de vantro for at forsvare æren, betyder det desværre ikke, at 59% er imod vold, nej, for 15 % vil slet ikke udtale sig. På samme måde når 75% siger, de ikke ønsker at føle sig som tyskere. Faktisk sagde kun 15% "ja" til, at de ønsker at føle sig som tyskere! Dermed er alle ideer om integration endegyldig brudt sammen. Situationen er næppe bedre herhjemme. Samtlige tal for rapporten kan læses i min bog: "Hellig Krig".

BBC kom allerede i 1989 udsendelsen "Public Eye" frem til et lignende resultat. I denne undersøgelse gik 30% ind for, at forfatteren Salman Rushdi skal dræbes. 65% gik ind for, at islamisk lov har mere gyldighed end engelsk lovgivning.

Ud fra den tyske og de engelske undersøgelser kan man konkludere, at næsten 2/3 dele af de udspurgte må opfattes som yderliggående, der ikke er villige til en egentlig integration udover arbejde og sprog, og som opfatter Koranen bogstaveligt ord for ord med dens love, at vantro er uden værdi, og kvinder kun har halv arveret, halv vidneret osv. i forhold til en mand, og at der kun betales halvt så meget i blodpenge for en kvinde som for en mand.  Denne meget store gruppe kan igen opdeles i to næsten lige store grupper, en halvdel, som nok går ind for hele eller vigtige dele af sharia og ikke ønsker at integrere sig. Og en halvdel, som om nødvendigt vil satte fysisk vold ind for at fremme islam. Andelen, som går ind for fysisk vold mod ikke-muslimer, sniger sig i nogle undersøgelser endog op på 40%, altså mere end en tredjedel. Antallet af moderate og frafaldne muslimer omfatter i alt altså næppe mere end en tredjedel. Og går man ud fra den tyske undersøgelse, som er den mest nøjagtige og omfattende, må man konstatere, at det kun er en sjettedel af indvandrerne fra Tyrkiet, der føler sig som en del af det vestlige samfund, dvs. som danskere, tyskere eller englændere. Den tyske undersøgelse viser samtidig, at ekstremismen intet har med uddannelse eller manglende arbejde at gøre. Folk med høje udannelser er ofte fuldstændigt lige så afvisende overfor de vestlige samfund som de uudannede.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk