De vantro, korantekster om ikke-muslimers skæbne og straf

Koranens ord:

De vantros (ikke-muslimernes) skæbne og straf

 (Ellen Wulffs Koranoversættelse)

 

35.7 De vantro har en hård straf i vente.

 

8.39 Bekæmp dem,… indtil al religion tilhører Allah.

 

40.70-72 De, der kalder Koranen og det, vi har sendt vore udsendinge ud med, for løgn, de skal få at se: når de i lænker og med kæder om halsen bliver slæbt af sted, dyppet i kogende vand og derpå brugt som brændsel i ilden!

 

41.26-27 De, der er vantro siger: ”Hør ikke på denne Koran! Snak løs imens! Måske kan I undertrykke den!” Vi vil lade dem, der er vantro smage en streng straf og gengælde dem…

 

34.33 Inderst inde fortryder de, når de ser straffen og vi lægger lænkerne om halsen på dem, der var vantro. Får de gengæld for andet end det, som de gjorde?

 

3.151 Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro…

 

76.4 Til de vantro har vi beredt lænker og kæder og flammende

ild.

9.123      I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro,  der er i nærheden af jer1 Lad dem finder jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

5.51 I som tror (på Allah), !Tag ikke jøder og kristne til venner! De er hinandens venner. Den af jer, som slutter venskab med dem bliver en af dem.

 

3.28 De troende (muslimer) skal ikke tage sig de vantro til venner. Den der gør det hører slet ikke Allah til...

 

3.61 …Lad os nedkalde Guds (dvs. Allahs) forbandelse over dem…

 

33.1 og 33.48 Adlyd ikke de vantro og hyklerne.

 

9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

22.19-22 …Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Kogende skoldhedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern (jernkøller) venter dem.

 

36.8 Vi lægger lænker om deres hals, helt op til hagen, så de må holde hovedet højt.

 

69.30-32 Grib ham! Bind ham! Lad ham så brænde i helvedesilden. Læg ham så i en lænke halvfjerds alen lang!

 

4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

 

4.102 De, der er vantro, ønsker intet hellere, end at I er glemsomme med jeres våben!

 

47.5 Når I møder dem, der er vantro, så hug dem (med sværdet) over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne…med henblik enten på benådning eller løskøbelse bagefter.

 

47.8 Men de, der er vantro, død over dem!

 

33.64 Allah har forbandet de vantro og beredt dem en flammende ild.

 

33.68 Herre! Giv dem den dobbelte straf, og læg en stor forbandelse over dem.

 

47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

 

9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

4.104 Vær utrættelige i at forfølge de vantro folk, selv hvis de måtte være ubehageligt for jer(efter Rudi Parets videnskabelige oversættelse)

 

47.15 …de skal blive i ilden til evig tid og får skoldende vand at drikke, der flår deres indvolde i stykker.

 

9.73  Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem., der sætter andre ved Gud side, hvor som helst i finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

 

9.29 Og blandt de, der har fået skriften (jøder og kristne), skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de er kuet og rede til at betale tribut (til muslimerne).

 

4.109 Når I drager på togt i landet (de vantros land), begår I ingen overtrædelse ved at forkorte bønnen, hvis I frygter at de, der er vantro vil udsætte jer for prøvelser. De vantro er en åbenlys fjende.

 

88.5-7 De (vantro) skal brændes i flammende ild, drikke kogende vand og de skal æde torne og tidsler.

 

47.13 Hvor mangen en by har vi ikke tilintetgjort, der var mere magtfuld end din by…!

 

4 fagbøger om islam af Rolf Slot-Henriksen:

 

"Korankommentaren". Koranens. tilblivelse, indhold og afhængighed af Det gamle Testamente. kr. 99,  150 sider

 

”Hellig krig” Hvad er hl. krig? 240 sider, kr. 99,-

 

"Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark". Kr. 99,-  s.160

 

"Erobring og besættelse" En chokerende tekstsamling og rystende dokumentation over den ekstremisme, som findes i  muslimske organisationer i Danmark. Kr. 99,-  160 sider

 

bestilles på mail:  rcsh@mail

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk