Frafald fra islam jfr. de hellige skrifter (straf)
skrevet af Wahab


"Hvis nogen forlader islams religion, så dræb ham"
"When someone leave his islamic religion, then kill him " Hadith Sahi al-Buchari Vol.9.nr.57

"Ethvert menneske, som forandrer sin religion (fra islam), dræb ham!"
"Any person, who has changed his religion (islam), kill him". Hadith Sahi al-Buchari, vol.4, nr. 260

"De som forlader islam som pilen fra en bue, hvornår du end finder disse, dræb dem, for der vil være en belønning på opstandelsens dag for dem, som dræber dem" (Muhammads ord refereret af Ali !)

"Who goes out of islam like an arrow, whenever you find them kill, for there will be an reward for them, who kills them at the day of resurrection". Hadith Sahi al-Buchari vol 6. nr.526

Se også Abdul ala-Mawdudi: "Law of Apostasy" (Canada, udgivelsesår og forlag??, den skulle lige være kommet; oversat fra Urdu).

"al-Buchari" er den vigtigste og mest troværdige kilde til udtaleser fra profeten Muhammad.
"Sahi" står i denne sammenhæng for "absolut troværdighed".

Sheiken i Jønkøbing (Sverige) og Hitz ut-Tahrir (Danmark) henviser (i svensk presse år 2000) til et korancitat, som skulle udsige det samme, nemlig drab ved frafald eller konvertering til en anden religion (apostasi). De nævner ikke hvilket vers, de mener. Især skeiken i Jönköbing henviser til Koranen som argument for drab ved frafald. Det sker i fler avisartikler uden at citere bestemte sætninger.
Den danske bog "Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af islam", som er et opgør med Vesten og med USA, nævner citatet "Den som forlader sin deen, ham skal i dræbe" dog uden kildehenvisning (sura).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk