Åbent brev til paven alle kristne og alle jøder
skrevet af Hizb-ut -Tahrir, islamisk bevægelse i Danmark

Åbent brev til Paven og alle Bogens folk ( Kristne og jøder)

Vi taler anskueligt og troværdigt til jer, imodsætning til andre, der smigrer hyklerisk til jer. Vi starter med Allahs tale:

"Sig: O Bogens folk, kom til et ligeligt ord mellem os og jer: at vi ikke tilbeder andre end Allah og ikke sætter noget som helst lige med Ham, og at ingen af os tager andre til herrer end Allah. - Men hvis de vender sig bort, så sig: Bevidn I da at vi er muslimer". (OQM. Aal-Imran:64).

Den kristne religion var accepteret hos Allah, inden Muhammad (saw's) ankomst, og forfalskningen af denne. Men efter at Muhammad (saw) blev udsendt med Islam, er hele menneskeheden inviteret af Allah (swt) til at anerkende Muhammads budskab og indordne sig det."(Den eneste acceptable) Deen (livsmåde) hos Allah er Islam". (OQM. Aal-Imran:19)."Og den, der søger en anden Deen (livsmåde) end Islam (skal vide), så skal den ikke modtages af ham, og han skal i det hinsides (liv) være blandt taberne". (OQM. Aal-Imran:85).

Der er sket mange forfalskninger i Evangeliets og Torahens tekster, da teksterne i disse to førhen indbefattede nyheden om Muhammads profetskab med navn og karakter. Allah (swt) siger:"Og da Jesus, Marias søn, sagde: O Israels børn, jeg er visselig Allahs Sendebud til jer, som bekræfter og opfylder det, som er før mig, nemlig Torahen, og som bringer glædeligt budskab om et Sendebud, som skal komme efter mig, hvis navn skal være Ahmad". (OQM. Al-Saff:6)."Dem, der følger Sendebudet, Profeten, den analfabete, som de finder beskrevet hos dem i Torahen og Evangeliet: han påbyder dem det rette og forbyder dem det onde". (OQM. Al-'araaf:157).

Den grimmeste forfalskning i Kristendommen er guddommeliggørelsen af Jesus (fred være med ham), hvorved I forvandlede Kristendommen til hedenskab. Allah (swt) siger:"Vantro er sandelig de, som siger: Allah er visselig Messias, Marias søn". (OQM. Al-Ma'idah:17).

"O I Bogens folk, overdriv ikke i jeres religion og sig intet om Allah undtagen sandheden. Messias (Jesus) Marias søn, var kun Allahs sendebud og (opfyldelsen af) Hans ord, som Han sendte til Maria, og en barmhjertighed fra Ham. Tro derfor på Allah og hans sendebud og sig ikke: Tre(-enighed)! Afhold jer (derfra), det vil være bedst for jer, thi Allah er kun Een Gud! Ophøjet er han og fri for enhver mangel, så at han skulle have en søn! ham tilhører (alt) hvad der er i himlene, og (alt) hvad der er på jorden! Og Allah er tilstrækkelig som Beskytter". (OQM. Al-Nisa'aa:171).

For at du, Paven, kan frelse dig selv og dine tilhængere fra helvede, må du derfor ikke uværdisætte denne invitation, ejheller afvise den med hovmodighed, da denne tale er afgørende, og ikke er tom tale, idet Allah (swt) siger:"Og de, som ikke tror på Allah og Hans sendebud skal sandelig vide, at Vi har beredt en flammende ild for de vantro". (OQM. Al-Fath:13).

Allahs Sendebud (saaws) siger: "Jeg sværger ved Ham som holder min sjæl i Sin hånd. Den jøde eller kristen som hører om mig, og som ikke bekræfter troen på at jeg er udsendt med (Islam) og dør i denne tilstand, skal blive en af ildens beboere". Berettet af Imam Muslim.

O Allah har vi meddelt, O Allah vær vidne.

03. Muharram 1418 Hijri
10/05-1997 e.Kr.

Hizb-ut-Tahrir
Libanon-WilayahAnbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk