Løbeseddel fra danske Hizb-ut-Tahrir
skrevet af Hizb-ut-Tahrir bevægelsen i Danmark


I Allahs navn Ar-Rahman Ar-Raheem

Når et folk forlader jihad, vil de blive nedværdiget.

I skal vide, at Allah (swt) har gjort jihad til en fard (forpligtelse) over jer for at befri hele Palæstina fra jødernes urenhed. Ligeledes har Han (swt) gjort det fard over jer og over alle muslimer at befri Al-Andalus (Spanien og Portugal), Tjetjenien og alle øvrige muslimske lande, som kuffar har frataget muslimerne med vold. Denne jihad fortsætter indtil opstandelsesdagen (Yaum al-Qiyamah) og bliver hverken aflyst af en retfærdig eller en tyrannisk regent. I skal vide, at jihad bliver til en personlig fard over alle og enhver af befolkningen i det land, som bliver udsat for aggression fra kuffars side. I tilfælde af, at de ikke opfylder tilstrækkeligheden, så falder fard over dem, der ligger nærmest, og dem der igen ligger nærmest, selv hvis jihad i sidste ende kommer til at omfatte hele Ummah (den islamiske nation).

Jihad går ud på at få alle muslimernes jorde, som kuffar har besat tilbage, og ikke en kamp inden for en begrænset krig for at gennemføre kuffars planer for således at grundfæste deres tilstedeværelse og at tilsætte deres tilstedeværelse en legitimitet. I er bevidste om, at Palæstina er besat med tvang, og at dens befolkning befinder sig i en tilstand af fangenskab. Så forpligtelsen af at befri Palæstina og at løslade dens befolkning fra fangenskab er pålagt os - vi muslimer i Egypten - i første omgang, idet vi befinder os ved konfrontationslinien med jøderne.

I skal også vide, at fred med jødernes entitet, den besættende entitet af Palæstinas jord, er haram, haram og atter haram, selv hvis nogen mufti'er giver fatwa, og hyklerne gør deres propaganda og hyldest. I skal vide, at regenterne ikke alene tager ansvaret for denne forbrydelse, men de og I - hvis I forbliver tavse over for regenterne og tilfredse med dem - bærer synden af at krænke Allahs helligdomme, især implementeringen af andet end Allahs åbenbaring (Islam) og aflysningen af jihad. I bærer også synden af at se på muslimernes sager igennem et vestligt amerikansk perspektiv og ikke gennem et islamisk perspektiv. I bærer også synden af splittelsen af muslimernes lande og den islamiske Ummah, når I ser på muslimernes sager ud fra et degraderet patriotisk perspektiv eller et lavt nationalistisk perspektiv, hvilket grundfæster grænserne af Sykes-Picot mellem muslimernes lande, trods det at Allahs Sendebud (saaws) forbød muslimerne at lade sig blive knyttet sammen på basis af patriotisk eller nationalistisk racisme, idet Han (saaws) sagde: "Lad den være, da den stinker", og Allah (swt) siger:
"Mu'minoun er udelukkende brødre". (OQM. Al-Hujurat:10)

Ligeledes siger han (saaws): "Muslimen er den anden muslims bror. Han må hverken overgive eller svigte ham". Følgelig er der ingen anden tilknytning eller bånd mellem muslimerne andet end på grundlag af Islam, og Islam alene. På samme måde bærer I synden for ikke at forhindre disse regenter og for ikke at påbyde dem ma'rouf (det rette) og at påbyde dem munkar (det slette), samt for ikke at fjerne dem og etablere Islams stat (Khilafah-staten), fordi Allahs Sendebud (saaws) siger:
"Ved Den, i Hvis hånd min sjæl ligger, I skal sandelig påbyde ma'rouf og forbyde munkar, gribe fat om tyrannens hånd (dvs. forhindre ham) og begrænse ham til sandheden, for ellers vil Allah slå jeres hjerter mod hinanden og forbande jer, ligesom han forbandede dem (dvs. jøderne)".

Til den virkelige styrke kalder vi jer, o Egyptens folk. Allah (swt) siger:
"Til Allah, Hans Sendebud og mu'mineen (de der har iman) tilhører styrken, men hyklerne ved det ikke". (OQM. Al-Munafiqoun:8)

Så I må ikke blive snydt med kaldet til patriotisme og nationalisme og kaldet til svaghed, tilfredshed og nedværdigelse. Forstå Allahs tale dybt, idet Han (swt) siger:
"I må hverken vise svaghed eller sørge, og I er de overlegne, hvis I har iman". (OQM. Aal-Imran:139).

Hvis amerikanernes agent Mubarak ikke ønsker jihad mod jøderne og kommer med den undskyldning, at der er mangel på kunnen, trods det at de (jøderne) ikke er et kampfolk, idet Allah (swt) siger:
"Du vil finde, at de (jøderne) er dem, der er mest påpasselige i at bevare deres liv, og polyteisterne ligeså". (OQM. Al-Ma’idah:82)

Så lad ham og hans slags blandt muslimernes regenter træde til side fra styret og lad dem åbne vejen for andre blandt de trofaste, i stedet for at arbejde på at grundfæste eksistensen af jødernes entitet og at så svækkelsen, svagheden og kærligheden til livet i muslimernes hjerter. Til jihad kalder vi jer, o muslimer. Fjern fra jeres vej enhver regent, der er loyal over for kuffar, styrer med kufr (ikke-islamiske systemer og love) og forbyder jihad."Og hvis I vender jer bort, vil Han erstatte jer med andre, der ikke vil være ligesom jer". (OQM. Muhammad:38).

14. Rajab 1421 Hijri
11/10-2000 e.Kr.

Hizb-ut-Tahrir
Egypten-WilayahAnbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk