kaos i koraners vers og kapitelinddeling

Numereringen af Koranens vers er ikke standard. Derfor undrer mange sig over, at der i én koran står noget ganske andet end i andre oversættelser.

Følgende er med venlig tilladelse fra cand theol. sognepræst Lars Brinths foeskning på området:

 
Ifølge Salmonsens Leksikon, sv Koran (skrevet af Johannes Østrup) var endnu på den tid (1923) den bedste europæiske udgave af den arabiske koran, en udgave udgivet af professor Gustav L Flügel (1802-1870), Meissen: Corani Textus Arabicus, Leibzig 1834.
Dennes verstælling var ikke den samme, som den nu benyttede, kaldet 'Kairo-versionens', og forskellen kan mindst være op til 5 numre. Hvad værre er, - begge udgavers tælling genfindes i flere moderne oversættelser. 
 
En anden årsag til forskellen er at nogle Koranudgaver ikke tæller første kapitel med. Andre tæller ikke første vers med.
 
Ved 3 stikprøver (2.271/268, 11.72/69 og 14.35/30) kan der konstateres, at
 
                Arberry og Zetterstein bruger Flügels nummerering, - eg 2.271, 11.72, 14.35
                Haleems og Ellen Wulff's oversættelse bruger den almindelige arabiske, 2.268, 11.69 og 14.30,
                    - som genfindes i den arabiske tekst på højresiderne i Madsens 1967-udgave
                                - hvorimod Madsen i samme udgaves danske oversættelse har et nummer højere (2.269 etc)!
                Blachère anfører begge numereringer: 2.271/268 etc
                Der findes desuden arabiske udgaver  ligeledes med et nummer højere (269 etc), så at fx hver enkelt sura ikke fremstår med lige mange vers i alle udgaver.
 
Man kan ikke regne med, at Flügel-numrene altid er højere end de andre tællinger, eg sura 34.28/29 etc
I den arabiske tekst står versnummeret altid i versets slutning.
............................
Det er min erfaring, at citater, som ikke kan genfindes og kontrolleres, kaster et nærmest uafrysteligt skær af upålidelighed over enhver fremstilling. Mange tror, at man lyver når man citerer koranen for et vers andre ikke kan finde i en anden udgave. Man bør nok anføre hvilken udgave man citerer efter, for at ikke udsætte sig for denne form for mistænkeliggørelse.
- og iøvrigt bør man holde sig langt fra Madsens oversættelse, som er kunstig og upålidelig, hvad den også har ry for.Den foretager bl.a. abrogation af teksten, dvs fjerner efter amadiya-sektens opfattelse de krigerske vers eller omtolker disse, når der skal oversættes. For eks. bliver verset "hug deres fingre af og skær halsen over på dem" til "slå dem over fingrene og nakken!" Madsen tilhører den lille amadiyasekt, der ikke anerkendes som muslimsk samfund.
 
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk