Bogudsalg: Bog om renhedsskikke i islam, jødedom og kristendom

Rolf Slot-Henriksen: "Ren - uren, tilladt - forbudt"
Renhedsskikke i islam får stadig større betydning i samfundet.
Hvad er rent og hvad er urent? Hvad er hallal (tilladt) og hvad er haram (forbudt)?
Disse regler, som er en del af sharia (islamisk lov) gælder ikke kun mad og slagtemetoder, men gælder dyr og mennesker, ja de gælder for alle samfundets forhold.
Denne bog kommer rundt om hele regelsættet og problematikken, påviser afhængigheden af jødedommen især af 3. og 5.Mosebog og viser hvilket forhold kristendommen og Det nye Testamenete har til tankerne om at noget og nogle er skabt henholdvis rene og urene.
Tidligere kr. 80,-  fra den 15.okt. 2006 nedsat til kr. 40,- plus porto. Bestilles her over nettet.
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk