Hizbollah, Allahs parti

HIZBOLLAH (ALLAHS PARTI)

Hizbollah er i modsætning til alle de fletse andre muslimske bevægelser i Danmark(der er sunnimuslimske) shiamuslimsk og grundlagt i Iran. Det blev Hizbollah, dvs. Allahs parti, der blev den vældige rasende kraft, som væltede Iran omkuld ved Ayatollah Khomeinis ankomst til landet i 1979 efter dennes eksil i Frankrig. I Frankrig havde han forinden kunnet opbygge sin ideologi og forberede den omvæltning, der gav chokbølger i hele vesten. Radikaliteten havde ikke mere nogen grænser., hvilket man ser af hans berømte fødselsdagstale til det iranske folk som nedenfor gengives jævnfør det shia-muslimske blad ”Kayhan”, der  udgives af Allahs parti (Hizbollah).

Bladet har to hovedudgaver, persisk og arabisk og er baseret på dagbladet Kayhan, som udgives i Teheran. Dertil kommer en tyrkisk udgave, som distribueres fortrinsvis i Tyrkiet og Nordcypern. Det søger også at få et brohoved blandt tyrkiske fremmedarbejdere så vidt det er muligt. Alle udgaver udsendes portofrit til både enkeltpersoner og foreninger. Det totale oplag på alle tre udgaver er 800.000 om måneden. Alle tre udgaver er på 16 sider.

Dertil udsender Allahs parti et engelsksproget blad, som udgives en gang i måneden i London og en gang i ugen i Toronto (Canada).

Derudover findes et blad, som udgives ugentlig i Lille i Frankrig

Khomeinis tale, der blev holdt i hans hjem i Jamaran på profetens fødsels-dag 12.12.1984 er symptomatisk og et spejlbillede af Hizbollahbevægelsen, der i høj grad har jihadtanken som grundlæggende element: 

”Hvis vi tillader de vantro at fortsætte med at spille deres rolle med at korrumpere verden, vil deres moralske straf blive desto strengere. Derfor vil vi gøre dem en tjeneste, hvis vi dræber dem, for at sætte en stopper for deres korrupte aktiviteter. For deres eventuelle straf vil blive mindre. At lade de vantro fortsætte med at leve, betyder at tillade dem at gøre endnu flere korrupte ting. At dræbe dem er den kirurgiske operation befalet af Allah Skaberen…..De, som følger Koranens love er agtpågivende overfor at opfylde lovene om Qissas (gengældelse) og at vi skal dræbe….Krig er en velsignelse for verden og for enhver nation. Det er Allah selv, som befaler mænd at føre krig for at dræbe. Koranen befaler: ”Før krig indtil al fordærvelse og ulydighed mod den guddommelige lov er renset ud!"

Hizbollahs mål er oprettelse af teokratiske styreformer og omvæltning af demokratier og kongedømmer, som anses for uislamiske da de ikke findes i Koranen. Samtidig kæmper man for indførelse af sharia og shariadomstole og et religiøst politi . Renhedsloven ikke mindst overfor urene dyr spiller en enorm rolle, hvilket de årelange kampagner i Iran mod urene dyr, f.eks. hundekampagnen og kampen mod aber og egern vidner om.

Ironisk nok står Hizbollah endog meget svagt blandt herboende iranere, da disse netop hører til den gruppe, som var modstandere af Khomeini og mange arbejdede under shaen. De mest ivrige Hizbollahtilhængere i Danmark er libanesere og grupper af palæstinensere og irakere. Til en demonstration i august 2007 arrangeret i Kbh af Socialdemokatiet, SF, Enhedslisten og De Radikale mødte 100-200 Hizbollahtilhængere op med antisemitiske slogans og ca 40 med plakater af den libanesiske Hizbollahledere Nasrallah. I Libanon findes områder, som helt styres af Hizbollah, hvor man har egne shariadomstole og egne militser. Det gælder især egne omkring Baalbek, Sydlibanon og det sylige Beirut. Det er i Hizbollahmiljøet, at ideen om selvmordsbomber som martyrer er blevet rendyrket ikke mindst af den religiøse chefideolog Fadlallah, som er medgrundlægger af Hizbal-Dawa- partiet i 1966, den libanesiske gren af Hizbollah. Fadlallah, der blev født i Irak i 1935, kaldes også terrorens teolog og anses af USA som den der stod bag den katastrofale bombning af den amerikanske ambassade i Libanon og en amerikansk militærforlægning, hvilket kostede flere hundrede amerikanere livet. Fadlallahs teologi omkring martyrrollen er i dag den alment anerkendte også i shiamuslimske kredse endog ved Kairos Al-Azharuniversitet. Og man møder hans teologi om selvmordsbombemændede som hellige krigere for Allah i de fleste af de moskeer i Danmark, som er anført i denne bog.  Martyroperationerne (Amaliyat istisch-hadiya) som et led i hellig krig er i dag omgivet af så megen virak at personen nærmest betragtes som helgen allerede i levende live og især efter dennes aktion. Ofte fremstilles de hvis pilgrimsdragt på senere mindebilleder. Medens en muslim normalt ikke ved om Allah er ham barmhjertig eller ej, gælder dette ikke for krigsførelse for Allahs sag. Den, som dør i kamp, er sikker på Paradis, han bliver opvartet af 70 storøjede og storbarmede jomfruer til evig tid og har ret til at få tilgivelse for 70 familiemedlemmer. Fadlallah var fascineret af den islamiske revolution i Iran og tog som en konsekvens heraf den samme beslutning som Hizballah i Iran nemlig at jage alle amerikanere og jøder ud med alle den hellige krigs midler. Ingen selvmordsbombemand sendes derfor i døden uden først at have fået en islamisk velsignelse og fået vejledning i de nødvendige ritualer efter at have læst de nødvendige steder i Koranen før man drager i hellig krig.

Også enkelte iranere i Danmark tilslutter sig de rabiate libanesere og irakere i det danske Hizbollahmiljø.
NB Se forøvrigt Hizbollahmartyrernes afskedsbreve før selvmordsattentater. Brevene giver et godt indblik i den islamiske Hizbollahteologi.

 

 

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk