Hallalslagtning
skrevet af B.K.Manaa

ISLAMISK SLAGTNING

Islam- Fred og harmoni nr. 2 1991 (s.32-33) Bente Khadija Manaa: ”Dsibah”

Ved dsibah forstås en klarfastlagt metode, som ene og alene har til formål at berede det slagtede kød til menneskeføde. Ordet dsibah betyder på arabisk også renselse - at bringe en ting i god og sund tilstand. For at kunne udføre dsibah, skal en række betingelser være opfyldt, for at den er i overensstemmelse med islamisk lov (sharia):
1.Personen skal være rask og muslim eller kitabi*(dvs. følger en åbenbaret religion: jødedom eller kristendom). Hvis personen er fuld, mentalt forstyrret* eller på anden

måde ikke opfylder loven, er det kød, der blive slagtet ikke hallal (tilladt).
2.Den gentand, som man anvender skal være yderst skarp, således at blodet straks og hurtigt kan flyde.3.Man skal stikke genstanden ind i et punkt under stemmebåndet og struben. Strube og spiserør skal gennemskæres sammen med halspulsåren. Ryghvirvlen må ikke gennemskæres, ej heller må hovedet skæres fuldstændig fra kroppen.
4. Allahs navn skal udtales før man påbegynder slagtningen (kaldes Tasmija).

.....Tasmija fremkalder en følelse af godhed og medfølelse og forhindrer grusomheder.
....Jeg vil nu beskrive fordelen ved dsibah. Dsibah indeholder et forbud mod at spise blod.....Blodet kan indeholde sygdomme, som er skadelige at indtage. Nogle mener sågar at der er psykisk skadelige virkninger ved at spise kød med blod. Følgerne skulle være at man kan blive vild og brutal. Fordele ved dsibah: En af de mange fordele bestårAnbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk