Euroislam og Tariq Ramadan

EUROISLAM OG TARIQ RAMADAN

 

 

Ofte kan man læse om en særlig ny form for islam i EU, den såkaldte euroislam. Den skulle være moderat, tage afstand fra fundamentalisme og islamisk lov og være en berigelse for EU. Bevægelsen har dog ingen imamer, ingen moskeer eller tilhængere, men er et kunstprodukt indført som professorater ved nogle få universiteter i Europa og betalt med dyre skattekroner. Den vigtigste repræsentant for euroislam i EU sammenhæng er Tariq Ramadan, som ofte fremstilles som den moderate kraft for et helt nyt islam med europæiske rødder. Ser man derimod hans bøger, kommer man til den konklusion, at han ligesom alle andre fundamentalister går ind for islamisk lov, sharia. Han er dermed en klassik fundamentalist.

En kompetent vurdering af gennemgang af Tariq Ramadans holdninger forefindes hos den tyske specialist og underviser i terror- og spionagebekæmpelse, juristen Udo Ulfkotte. I hans bestseller ”Der Krig in unseren Städten” som det lykkedes flere islamistorganisationer at stoppe i flere uger beskriver han udførligt Ramadanfamiliens tilknytning til Det islamiske Broderskab.

 

 

Ulfkotte beskriver hvordan ægypteren Said Ramadan efter forbudet mod Det muslimske broderskab i Ægypten i 1954 kommer til Europa og her grundlægger det første ”Islamiske Centrum”, et islamisk kulturcenter opbygget efter principperne fra terror- og fundamentalistorganisationen "Det islamiske Broderskab". Said Ramadan er en svigersøn til grundlæggeren af terrororganisationen Hassan Al-Banna og var involveret i attentatet og mordet på den ægyptiske præsident Anvar Sadat. Al- Bannas barnebarn repræsenter officielt i EU islams beredskab til moderation og til dialog med vesten. Han gælder ikke kun som kapacitet i Svejts, hvor han er professor ved universiteterne Friborg og Geneve, men bliver hoferet og fremmet af politikere i EU som EU's rådgiver i Islamiske spørgsmål, og som sådan repræsenterer hans professorat det såkaldte Euroislam, som ikke er en retning i islam, men en person i EU. Ramadan, som er blevet inviteret til Danmark bl.a. Af "Islamisk- kristent Studiecenter" og lanceret herhjemme som moderat og fredselskende, anses for det modsatte for eks. af den franske regering i en sådangrad at han endog har indrejseforbud i landet. 0g efterretningstjenesten anser ham for at høre til den særligt farlige inderkreds og hemmelig agitator for "Det islamiske Broderskab" dog under et dække af dialog og tilsyneladende vilje til moderation samt med kraftigbrug af taqiya. Islam og terrorspecialisten Udo Ulfkotte skriver i sin seneste bog om Tariq Ramadans Euroislam: ”Hvor fredelig familien Ramadan virkelig er i Svejts, beviste Hani Ramadan, som er en bror til filosoffenTariq Ramadan den 8.oktober 2000 ved en muslimsk demonstration i Geneve. Som leder af byens ”Islamiske Centrum” drog han som leder af en demonstration på ca. 1000 muslimer fra fredagsbønnen til "De forenede nationers Plads", hvor han og hoben i talekor krævede død over alle jøder. Familierne Ramadan, Nada og Himmat er spydspidserne for den islamiske fundamentalisme i Europa.. De har en yderst fortrolig omgang med hinanden og arbejder ifølge vestlige sikkerhedstjenester ihærdigt på at være de trojanske heste, som opretter et europæisk netværk med det mål at ødelægge og nedbryde vestlige frihedsrettigheder og grundlove, men godt sminket bag slagord om dialog og integration. Han er også sammen med den ægyptiske ekstremistklan El-Zayat. Tariq Ramadan takkede således El-Zayat, som er fra det muslimske broderskab og som samtidig støtter ekstremistorganisationen Mille Görüs i forordet til bogen ”At være Muslim i Europa”, uden hvis medvirken denne bog ikke har blevet til noget. Den lille kreds af førende kadre indenfor "Det muslimske Broderskab” i Europa bakker permanent hinanden op”(Udo Ulfkotte :”Der Krig in unseren Städten" s. 47-48).

                      En dækorganisation for "Det muslimske Broderskab" i vesten, herunder i Danmark, er organisationen ”Islamic Relief”. Hovedcenter for denne dækorganisation i Europa befinder sig i Birmingham og ledes af en anden i den nærmeste familie, nemlig Dr. Hans Al- Banna, som også er en slægtning til grundlæggeren af Broderskabet nemlig Hassan Al-Banna. Den meget magtfulde islamiske terrororganisation Gammat al-Islamiya under ledelse af Al-Zawahiri og dennes ven Osama Bin-Laden er direkte fremgået af den. Ifølge det tyske Bundeskriminalamt bruges "Islamic Relief" til at sende pengekurerer med indsamlede midler fra Tyskland, Italien England, Danmark etc. til terrorister og jihadkæmpere  i Afghanistan, Tjetjenien, etc.  Islamic relief påstår selv, at de blot er en almindelig nødhjælpsorganisation.

Udo Ulfkotte viser, hvordan de selv fremstiller sig selv som en organisation, der oprørt over nøden i Afrika beslutter at samle penge ind til de fattige, og som modtog de første 20 penny af en 12-årig dreng. Ulfkotte beskriver endvidere, hvordan bevægelsen samler penge ind til at skaffe arabiske jihadkrigere til Tjetjenien og ind i Rusland og hvordan de skaffer penge til at russiske muslimer kan sendes til hjernevask på islamistkurser i Saudiarabien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk