Radio Islam
skrevet af Ahmed Rahmi


R A D I O I S L A M H O M E
Ahmed Rahmi
F A K T A I S T Ä L L E T F Ö R J U D I S K P R O P A G A N D A

På samme måde som nynazisterne benægter RADIO ISLAM gaskamrenes eksistens. Hitler har aldrig beordret jødernes udryddelse

Det har inte existerat: gaskammare för massavlivning av människor (eftersom detta er omöjligt, fysiskt och kemiskt)

Det har inte existerat: nogen order eller plan om utrotning af människor

Nazisterne myrdede ikke 6 millioner jøder, kun 200 000. Alle døde af kulde, sygdom eller sult (ikke gas).

H u r m å n g a j u d a r d o g i d e n a z i s t i s k a k o n c e n t r a t i o n s l ä g r e n

Enligt före krigets judisk officiell statistik sa fanns INTE, i Tyskland och i de länderna
som Hitler okkupereade i Europa, mer än tre miljoner judar. Och majoriteten af dem flydde från dissa länder redan före okkupationen. Man vet med säkerhet att c:a 2 miljoner flydde österut, bl a till det mini-Israel, Birobidjan, som Stalin skapade redan 1936.

Av över 60 000 000 människor (icke judar) som har dött i 2:a världs kriget räknar revisionisterna med att högst c:a 200 000 judar skal ha dött i samtliga koncentrat-
ionsläger p g a umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa
fall arkebuseringar p g a brott mot krigets militära krigslagar.
Ifølge RADIO ISLAM deler de fleste muslimer disse synspunkter.

H u r u p p f a t t a s R a d i o I s l a m a v ö v r i g a m u s l i m e r?

Radio Islam er mycket representativ för aspirationer, stämningar och drömmar hos den breda majoriteten av muslimer ock icke muslimer. Islam, som kristendomen, i mottsats til judendomen, är en universell religion och er mot rasism. Radio Islam har stöd från bla Hizbollah, Hamaz, Jihad, alla islamistiske gruppar i världen och från Louis Farakhan som för två år sedan samlade i miljon svarta män i en demonstration i Washington. Och Inte bara muslimer: all folk - som vi i Radio Islam - vil har rättvisa, mindre förbud och mer frihet.

Ahmed Rahmi forklarer til en journalist, hvad han mente med udtalelsen “Hitlers fejltagelse var, at han var for human.” (Tidsskriftet Nordland udgives af nynazister.)
I e n i n t e r v j u i t i d n i n g e n N o r d l a n d berättede du
bl. a.“att Hitlers misstag var att han var för human”. Kan du utvekla detta?

Självklart var han mer human relativt i jämnförelse med sionisternas grymhet och förtryk av det palestinska folk.
Holocaust (Shoah) var et bluffnummer.

There is no business like Shoah-businessAnbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk