Forståelsen af jihad i danske moskeer
skrevet af Emil Østerberg


"Lille og store Jihad" spiller ikke kun en rolle for den enkelte muslim, men også for moskeens selvforståelse.

Forhenværende lektor og cand. mag. Emil Østerberg, Tommerup oplevede følgende: "I begyndelsen af 90erne var vi - 22 aktivister fra fællesinitiativet mod racisme i Odense - inviteret ud i Moskeen, Østergade 53 i Odense efter invitation fra imamen. Han og hans medarbejdere havde henvendt sig til Fællesinitiativet mod racisme (FIR) for at få hjælp fra FIR til at imødegå, hvad han kaldte antimuslimsk racisme. FIR-folkene blev modtaget med arabisk gæstfrihed, fik kaffe og overholdt påbudet om at tage fodtøjet af, men blev dybt chokerede over at se et stort vægmaleri i moskeen, der fremstillede Al Aksa moskeen i Jerusalem. På dette vægmaleri var der to inskriptioner, der angiveligt gengav samme opfordring. Den ene var på arabisk, den anden på engelsk og derfor let læselig. Inskriptionen opfordrede i al enkelhed til jihad, hellig krig, indtil den sidste vantro var udryddet.
Dette vakte stor opstandelse blandt FIR-folkene, der måtte tilkendegive overfor imamen, at sagen jo så ikke havde med racisme at gøre, men derimod drejede sig om modsætningen mellem muslimsk fundamentalisme og dansk demokrati. De danske deltagere gjorde imamen opmærksom på, at opfordringen stred og strider imod Grundlovens § 78, der giver mulighed for at forbyde foreninger, der opfordrer til vold. På den baggrund nægtede FIR-folkene at hjælpe imamen. FIR-folkenes undersøgelse viste, at imamen repræsenterer de konservative Sunnimuslimer, der dengang havde en forbindelse til Shiamuslimerne i Iran. Imamen anstillede sig herefter surt og pralende vedr. sig selv og sin egen magt over muslimerne i Odense og omegn og forklarede bl.a., at den islamiske menighed havde foræret ham en stor Mercedes.

På næste møde i FIR i Odense nogle dage senere, hvor disse uenigheder blev fulgt op, medførte det en større diskussion, og fællesaktionen mod racisme i Odense blev nedlagt. De eneste, der ville fortsætte FIRs arbejde var en slags trotskister, kaldet Internationale Socialister under ledelse af en intellektuel kvinde ved navn Lene Junker. Hun mente, at der var plads til mindst 2 millioner flere indvandrere i Danmark og blev pebet ud.

I begyndelsen af 80erne hjalp jeg (Emil Østerberg) dansk libysk forening til at leje et lokale Fredensgade 26 i Odense, hvori der blev afholdt stiftende generalforsamling for dansk-libysk forening, en forening jeg senere meldte mig ud af."

I denne sammenhæng må det tilføjes, at ikke vægmalerier, men plakater i Århusmoskeer har opfordret til jihad, bl.a. til drab på politibetjente.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk