Muslim i Danmark - blad som i dag hedder "Muslim i Norden"
skrevet af Chris Hinrichsen
Denne artikel har tidl. vret bragt i Islam, integration eller....? 1999

MID ”Muslim i Danmark”
Af Najmi Rafiq ansvarshavende redaktør på MID, dansk blad for danske muslimer. Trykt i Istanbul. August nr. årg. 1995
Har kun nogle hundrede faste abonnenter og læses af en del skan-dinaviske konvertitter.
Her følger et eksempel fra bladet:
Om jihad.
Om jihad skriver broder Naveed Skeikh: “Den eneste måde jihad kan omdannes til væbnet konfrontation er i en uundgåelig forsvars-sammenhæng, som f. eks. tilfældet var i Afghanistan....” Men prøver man nu at gå tilbage i islams historie, viser det sig, at de første ni år efter hidjra (profetens (fvmh) og hans trosfællers frugt fra byen Mekka til Madina) prøvede muslimer stort set kun at forsvare sig fra fjendtligtsindede arabiske stammers angreb siden muslimerne lige havde oprettet deres stat, og de manglede økonomisk og militær hjælp, til selv at kunne indlede et angreb. Men fra det niende år, hvor muslimerne erobrede Mekka, uden at et eneste menneske blev dræbt, startede en periode af erobringer, som viste sig at indebære en frigørelse af mennesket fra undertrykkelse, uretfærdighed, had, racisme, nationalisme og andre onder. Takket være disse erobringer, som ikke var i forsvarssammenhæng, fik mennesket for første gang i historien mulighed for at følge sin egen indre overbevisning.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk