Muslimske Verdensliga
skrevet af Chris Hinrichsen
Denne artikel har tidl. vret bragt i Islam, integration eller...?

“Den muslimske verdensliga”
De saudiarabiske oliemilliarder og den saudiske stat og kongefamilie står bag.
Har som officielt mål indførelse af islamisk lov i alle muslimske lande og lande med store muslimske mindretal. Afholder store konferencer og har et svimlende buget. Ligaen har udsendt ikke færre end ca. 1000 missionærer, heraf ca. 90 til Europa. Har godt 30 verdenskontorer, deraf ét i Danmark (Vodroffsvej). Ligaen opbygger islamiske forlag, støtter muslimske menigheder økonomisk , hjælper med at bygge moskeer, driver lokalradio i København (“Radio Fatiha”) og gør en stor indsats for at få gjort ureligiøse bosniere i Danmark til aktive muslimer. Underviser bl.a. bosniske børn i islam. Betaler lønnen for flere imamer i København.
Ligaen udgiver det Sunni-muslimske blad ”The Muslim World League Journal”.Udgivet af Saudi-Arabien.
Et månedligt flot tidsskift på 50 sider udgivet af ”Rabitat al-Alam al-Islami”. Udgives i to store udgaver: arabisk og engelsk. Distribueres fra Jeddah, Saudi Arabia. Generalsekretær: Dr.Abdullah Saleh al-Obeid.
Sunnimuslimernes største verdensomspændende blad, læst i alle lande, hvor Saudi-Arabien er involveret med penge i den islamiske statsmission, bygning af islamiske kulturcentre (moskeer) og koran-skoler.

Her følger et eksempel fra bladet : Vol.25 No.11 Marts 1998 skrevet af Dr. Ahmad H.Sakr:

Muligheder for islamisk mission:
”Giv agt
Før du accepterer et besøg fra en ikke-muslimsk gruppe på kulturcenteret (Moskeen kaldes kulturcenter), vær forberedt. Uddan dig selv. Følg følgende liste.
1. Find ud af alt om deres tro. Undersøg om de er katolikker eller protestanter eller hvilket tilhørsforhold de har.
2. Studer noget om dem fra bøger, internet World Web. Du kan spørge, om du kan låne litteratur om dem, så du er forberedt inden de kommer,
3. Find ud af deres antal, race, land og herkomst. Forbered dig med viden om deres forhold til svinekød, alkohol, familieværdier, moral, om de er monoteister, om de tror på profeti, endvidere sociale problemer i deres samfund og omgivelser.

Besøg
Det følgende er en liste vedr. de ting, du som muslim skal huske:
1. Foretræk at invitere ikke-muslimerne til kulturcenteret. Giv dem frokost eller varm mad, giv dem brochurer, souvenirs, litteratur, og endog en engelsk oversættelse af Koranen.
2. Hvis ikke-muslimer inviterer dig, gå da i en større gruppe eller i det mindste en gruppe på tre, af hvilke én er en muslimsk kvinde.
3. Er du taler, så informér tilhørerne om Islam, og involver dig ikke i samtaler om dit eget land.
4.Tal om Islam kort og summarisk. Gør Islam relevant for tilhørerne og samfundet.
5.Lad nogle af dem, som følger dig, gå frem for at fortælle om sig selv og deres baggrund.
6. Vær sikker på, at du har nogle mænd og kvinder med dig, som har accepteret ( er konverteret ) til Islam, så disse siger nogle få ord om, hvorfor de modtog Islam.
7. Søg at udvælge de mænd og kvinder, som skal gå med dig, så de kommer fra forskellige dele af verden, med forskellig farve, etnisk baggrund og sprog.
8.Vær omhyggelig med at hilse på alle, at sige velkommen og takke dem, særligt deres ledere.
9. Søg at tale om alt det, som I har fælles, undgå forskellene. Tilhørerne er smarte, de vil erkende det, som I har fælles så vel som det, som er forskelligt.
10. Fortæl dem klart, at du går frem efter følgende koncept:
a) Vi er her ikke for at omvende nogen.
b) Vi er imod at få proselytter.
c) Islam har ingen dåb.
d) Vi er her ikke for at prædike.
e) Vi er her ikke for at overbevise eller belære (undervise) nogen.
f) Vi er her ikke for at debattere.
g) Vi er her ikke for at overbevise nogen. Fortæl dem, at du er meget højt uddannet, sig til dem, at de er smarte og intelligente.
11.Fortæl dem, at du er her for at dele de smukke og dejlige ting, som er fælles blandt os. Ja vi er forskellige og derfor er vi her. Skønheden i livet er, når vi er forskellige, ellers burde ingen leve på denne planet.
12. Den generelle tale om islam skal være om islams hovedtros-artikler og søjlerne i islam.
13. Fortæl også noget om de tidligste muslimers dyder og den islamiske renæssance og de dyder, som nuværende muslimer repræsenterer i videnskab, teknologi, moral, fred, familieværdier, lovoverholdelse og så videre.
14. Fortæl dem, hvor mange muslimer, der er, at der er mere end en billion i verden(?????) Og fortæl dem, at der er mindst 20 millioner muslimer i Vesten og otte millioner i USA.
15. Vær ikke apologetisk, vi behøver ikke at forsvare Islam. Dit job er at fortælle dem og gøre dem interesseret.
16. Vær venlig, og prøv at have sans for humor.
17. Tak dem, og invitér dem for spørgsmåls- og svarsessioner.

...Du skal tale med et køligt sind og altid med et smilende ansigt.....
Din rolle er at bryde isolationen og fjerne frygten og fordommene mod Islam og muslimer.
Du skal bygge en bro af kommunikation…
Du skal åbne en dør for nye møder. Ikke-muslimen skal se hen til nye møder i fremtiden (The non-muslim should be exitid).

(Ud over dette opfordrer mange blade til at lægge vægt på, at alle muslimer er ét og ikke består af forskellige retninger eller forskellige udgaver, som de fire evangelier, men muslimer er en helhed (en verdens-umma) modsat kristne eller buddhister eller hinduer. Derfor skal man lægge vægt på muslimers enhed og ikke dette “Islamic revivalism or fundamentalism is subject to a myriad of inter-pretations”).


MID ”Muslim i Danmark”
Af Najmi Rafiq ansvarshavende redaktør på MID, dansk blad for danske muslimer. Trykt i Istanbul. August nr. , årg. 1995
Har kun nogle hundrede faste abonnenter og læses af en del skan-dinaviske konvertitter.
Her følger et eksempel fra bladet:
Om jihad.
Om jihad skriver broder Naveed Skeikh: “Den eneste måde jihad kan omdannes til væbnet konfrontation er i en uundgåelig forsvars-sammenhæng, som f. eks. tilfældet var i Afghanistan....”
Men prøver man nu at gå tilbage i islams historie, viser det sig, at de første ni år efter hidjra (profetens (fvmh) og hans trosfællers frugt fra byen Mekka til Madina) prøvede muslimer stort set kun at forsvare sig fra fjendtligtsindede arabiske stammers angreb siden muslimerne lige havde oprettet deres stat, og de manglede økonomisk og militær hjælp, til selv at kunne indlede et angreb. Men fra det niende år, hvor muslimerne erobrede Mekka, uden at et eneste menneske blev dræbt, startede en periode af erobringer, som viste sig at indebære en frigørelse af mennesket fra undertrykkelse, uretfærdighed, had, racisme, nationalisme og andre onder. Takket være disse erobringer, som ikke var i forsvarssammenhæng, fik mennesket for første gang i historien mulighed for at følge sin egen indre overbevisning.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk