Vantro som urene mennesker
skrevet af Hizb ut Tahrir bevægelsen, København
Denne artikel har tidl. vret bragt i Tolerance, fred, dialog og Islam s.2

DE VÆRSTE DYR FOR ALLAH
"Der er ingen kompromisløsning, mellemvej eller fred, fordi der er ingen kompromis eller fællesnævner for sandhed og falskhed, Islam og hedenskab, retfærdighed og tyranni. Blandt disse kan der aldrig være fredelig sameksistens, idet disse er modsætninger. Ligesom plus og minus ikke kan forenes, og forsøget herpå vil ende i en kortslutning, er det samme nøjagtig gældende for Islam og hedenskab og sandhed og falskhed. Islam har aldrig tolereret og imødekommet vantro, polyteister og bogens folk, men tværtimod altid betragtet disse som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr og som de værste blandt skabningerne.

"O I Troende, polyteisterne (de vantro), er visselig urene". (OQM.al-Tawbah:28).

"Sandelig, de, som er vantro af Bogens folk og polyteisterne, skal være i helvedes ild og forblive deri for evighed - disse er de værste skabninger."(OQM. al-Bayyinah:6).

"Således vil Allah nedsende urenhed over dem, der ikke er troende" (OQM. al-An´am:125).


"Men hvad angår dem, i hvis hjerter der er en
sygdom, så føjer disse (vers) urenhed til deres urenhed, og de dør, medens de er vantro." (OQM. al-Tawbah:125).

"Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro, og som ikke vil tro". (OQM. al - Anfal:55).

"Hans (den vantros) tilstand, er nøjagtig som en hunds: hvis du driver den bort, gisper og stønner den, og hvis du lader den være, så gisper og stønner den også. sådan er de folks tilstand, som forkaster vore vers. Fortæl dem da historien, for at de må tænke efter." (OQM. al -A´raf:176)......

Allah (swt) har ikke fastsat imødekommenhed, respekt, kompromis eller tolerance på dagsordenen mod hedenskaben og dens tilhængere, som Allah kalder de værste dyr, som ikke tænker, og der samtidig er døve og blinde (Anfal, 22)."
(Fra "Tolerance, fred, Dialog & Islam" s.2. Hitz ut-Tahrir bevægelsen, København


7.billede 8x3? B) DE URENE

"Uren er enhver ikkemuslim, også hans hår, negle, skæg og alle sekreter fra hans krop. Uren er enhver, der benægter Guds eksistens, eller som ikke tror på hans profet Muhammad eller dennes principper. Lim og euforiserende stoffer er urene, men opium og hash er det ikke. Man må ikke berøre Koranen med noget urent eller lægge den på noget urent. Man må ikke give Koranen til en utro - det anbefales endda at rive den ud af hans hænder. Det er forbudt at foretage sin bøn a) i badet, b) i saltholdig jord, c) overfor en anden person, d) overfor en åben dør, e) på en hovedgade eller lign., f) foran et bål eller en lampe, g) i køkkenet, hvor der er en ovn, h) foran

et toilet i) foran et portræt, j) foran en, som har ejakuleret, men endnu ikke har vasket sig, h) i et værelse, hvor der er et fotografi, i) overfor en grav; på en kirkegård. Hvis en flue kommer ind i munden under fasteperioden behøver man ikke trække den ud, men hvis det er nødvendigt og fremtvinger opkastninger, annullerer dette fasten. hvis man har spist noget urent skal man ikke prøve at få det op, som allerede er nede i maven.
Det er absolut forbudt at arbejde i et foretagende, der er jødisk eller bringer hjælp til Israel - det er en skam at have en jødisk chef. Ethvert urent kødprodukt fra vantro lande er strengt forbudt.
Handel med kød, fedt og skind er tilladt, hvis sælgeren et muslim, men forbudt, hvis køberne ved at denne muslim har fået det af en vantro." Ayatollah Khomeiny: "Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux". Editions Libres-Hallier.
? C) ISLAMISK SLAGTNING

Islam- Fred og harmoni nr. 2 1991 (s.32-33) Bente Khadija Manaa: ”Dsibah”

Ved dsibah forstås en klarfastlagt metode, som ene og alene har til formål at berede det slagtede kød til menneskeføde. Ordet dsibah betyder på arabisk også renselse - at bringe en ting i god og sund tilstand. For at kunne udføre dsibah, skal en række betingelser være opfyldt, for at den er i overensstemmelse med islamisk lov (sharia):
1.Personen skal være rask og muslim eller kitabi*(dvs. følger en åbenbaret religion: jødedom eller kristendom). Hvis personen er fuld, mentalt forstyrret* eller på anden

måde ikke opfylder loven, er det kød, der blive slagtet ikke hallal (tilladt).
2.Den gentand, som man anvender skal være yderst skarp, således at blodet straks og hurtigt kan flyde.3.Man skal stikke genstanden ind i et punkt under stemmebåndet og struben. Strube og spiserør skal gennemskæres sammen med halspulsåren. Ryghvirvlen må ikke gennemskæres, ej heller må hovedet skæres fuldstændig fra kroppen.
4. Allahs navn skal udtales før man påbegynder slagtningen (kaldes Tasmija).

.....Tasmija fremkalder en følelse af godhed og medfølelse og forhindrer grusomheder.
....Jeg vil nu beskrive fordelen ved dsibah. Dsibah indeholder et forbud mod at spise blod.....Blodet kan indeholde sygdomme, som er skadelige at indtage. Nogle mener sågar at der er psykisk skadelige virkninger ved at spise kød med blod. Følgerne skulle være at man kan blive vild og brutal. Fordele ved dsibah: En af de mange fordele består i, at metoden er hurtig og smertefri..."

* her overføres Det gamle Testamentes krav til Koranen, at den som foretager ofringen ikke må være fysisk eller psykisk handikappet, da denne er kultisk uren.


? D) ISLAM FORBYDER (”Islam fred og harmoni” 1991 nr. 2)

”Islam forbyder: 1. Alkohol (der er dog forskel: I nogle islamiske lande er det forbudt (haram), i andre
“ikke anbefalelsesværdigt”.
2. Kød af svin og vilde dyr, der bruger klør og tænder til at nedlægge bytte (dvs. alle
rovdyr), endvidere alle rovfugle inkl., kragefugle, etc.
3. Gnavere (f.eks. hare og kanin), og samtlige reptiler, orme, visse skaldyr. etc.
4. Kød af selvdøde dyr, som ellers ville have været tilladt (halal) føde.
5. Kød af dyr og fugle, der er tilladte, men ikke aflivet efter den af Koranen foreskrevne
måde.
6. Kød af dyr, der er anvendt til afgudsofringer eller over hvilke en anden Gud er nævnt.
7.Ved Halalslagtning skal siges ordene “Bismillah Allahu-akbar” (I Gud Allahs navn.
Allah er den største).


8.billede: 9x3


? E) HVORFOR FORBYDER ISLAM SVIN? (svinekød som uren føde)

“Ifølge sygeplejersker og medicinske eksperter er svinekød skadelig mad. Indtagelsen af svinekød frembringer en lav karakter og ødelægger moral og åndelige kvaliteter i en mand. Det er almindelig kendt, at en helt flok på 10 eller flere orner kan rende efter en gris og parre sig med denne. Sådan vil det også være med svinekødædende nationer, fortabt i bestialske beskæftigelser, tilfredsstillede af lyster, på jagt efter sanselige nydelser, gennem kunst og mode, druk og udsvævelser... Indtagelsen af svinekød reducerer følelsen af skam og anstændighed. Sådanne nationer, som spiser svinekød regelmæssigt, har en lav moralstandard... Forbudet mod at spise den slags skyldes sigtet at få renset sin natur, fordi den mad, som man indtager ikke blot går til maven og bliver ekskrementer. Men den går også til hjernen, og dette påvirker ikke i ringe grad menneskets natur. Svinet er fra naturen af både dovent og


interesseret i sex, den er beskidt, grådig og forslugen. Den kan ikke lide sollyset, har ingen sjæl og den vil slås. Den æder næsten alting, alt råddent og hæsligt.” (Bladet pointerer, at de mange børn, som i Sverige fødes uden for ægteskab skyldes indtagelsen af svinekød. Svinekød kan også medføre homoseksualitet, samt overføre parasit- infektioner og tidlig senilitet) “En muslim, som spiser svin, kaster sin selvrespekt bort, han bliver en uværdig person uden principper. Han er skamløs og fuld af synd i andres øjne, inklusive ikke muslimers. Ikkemuslimer foragter mus-limer, som spiser svinekød. En muslim, som spiser svinekød for at redde sit liv, gør dog ikke en synd, men en muslim, som spiser det frivilligt, når han lever i Europa eller Amerika, er en stor synder og inviterer guddommelig vrede” (fra “The Muslim World League Journal” (J.Ula og J. Thania) citeret i “Islam fred og harmoni” nr.2, 1991 (s.25ff).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk