Kun Islams lov er gældende
skrevet af Hizb ut Tahrir bevægelksen i Danmark
Denne artikel har tidl. vret bragt i Bladet: Tolerance, dialog, fred og Islam, s.3

”Islam skal have autoriteten og fjerne menneskeopfundne lovgivninger”
"Som det nu er åbenlyst opklaret, er Islam ikke en kompromissøgende, fredelig eller tolerant religion. Men islam er den eneste sandhed og har befalet dens tilhængere at kalde hele menneskeheden til at forlade deres hedenskab, falskhed og tilknytte sig islam og har endvidere forpligtet muslimerne til at gøre denne suveræn i verden via at nedlægge de materielle hindringer og udrydde den korruption og ynk, der har kilde i menneske-opfundne lovgivninger og de vantros myndighed på jorden. Følgelig er den islamiske dagsorden ikke respekt, kompromis, tolerance og fred, men derimod Da´wah og Jihad.
"Kæmp imod de vantro og hyklerne. Og vær hård (streng) imod dem. deres endested er helvede. Sikke et slet sted at vende tilbage til." (OQM. al-Tawbah:72).
"Kæmp mod dem fra Bogens folk (de kristne) som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, dem Allah og hans sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens deen (Islam), indtil de betaler Djizjah* med (egen) hånd og underkaster sig" (OQM. Tawbah.29).
* (ikke-muslimers krigsskat til muslimerne)
Vi muslimers opgave er ikke at være kompromissøgende over for de vantro, deres hedenskab, polyteisme og falskhed, men derimod at gøre vores deen Islam, som er den eneste sandhed og det eneste middel til opnåelsen af Allahs tilfredshed, til suveræn over alle andre religioner, systemer og ideologier, selv om de vantro måtte hade det, som Allah (swt)*) udtrykker det i surat al-Tawbah 32-33).
Indbefattet i disse aktiviteter er der diskussioner med visdom (hikmah) bevis og god ytring, og der er også Jihad (materiel kamp, krig) for at nedlægge den materielle hindring og virkeliggøre den islamiske myndigheds suverænitet. Vores opgave må aldrig være at efterligne satans skridt ved at degradere Islam til bunden af hierakiet, gennem at være kompromissøgende, tolerante og imødekommende over for de vantro, polyteisterne, deres hedenskab, falskhed og vildledning-
I Islam er freden kun gældsende blandt muslimerne indbyrdes. Bare det at drømme om en fred mellem hedenskab og Islam, monoteisme (Tawhid) og polyteisme (Shirk), sandhed (Haq) og falskhed (Batil) og disses tilhængere er i modstridende med naturloven.
(Bladet "Tolerance, Fred, Dialog & Islam" s.3, Hitzut-Tahrir,København).
*) swt = fred være med ham.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk